× کوکی ها غیر فعال هستند! لطفا برای کارکرد صحیح کوکی ها را فعال کنید
SHA256: 4fa673db406aee42b4e10488b06860030ba2192cc12787a0216f3e3670c85de8
نام فایل: @wifi.id Bypass 2k16.exe
نرخ کشف: 1 / 54
تاریخ تحلیل: 2016-07-30 16:41:05 UTC ( 1 سال، 10 ماه قبل ) آخرین نمایش
آنتی ویروس نتایج بروزرسانی
Qihoo-360 HEUR/QVM03.0.0000.Malware.Gen 20160730
Ad-Aware 20160730
AegisLab 20160730
AhnLab-V3 20160730
Alibaba 20160730
ALYac 20160730
Antiy-AVL 20160730
Arcabit 20160730
Avast 20160730
AVG 20160730
Avira (no cloud) 20160730
AVware 20160730
Baidu 20160730
BitDefender 20160730
Bkav 20160727
CAT-QuickHeal 20160730
ClamAV 20160730
CMC 20160728
Comodo 20160730
Cyren 20160730
DrWeb 20160730
Emsisoft 20160730
ESET-NOD32 20160730
F-Prot 20160730
F-Secure 20160730
Fortinet 20160730
GData 20160730
Ikarus 20160730
Jiangmin 20160730
K7AntiVirus 20160730
K7GW 20160730
Kaspersky 20160730
Kingsoft 20160730
Malwarebytes 20160730
McAfee 20160730
McAfee-GW-Edition 20160730
Microsoft 20160730
eScan 20160730
NANO-Antivirus 20160730
nProtect 20160729
Panda 20160730
Sophos AV 20160730
SUPERAntiSpyware 20160730
Symantec 20160730
Tencent 20160730
TheHacker 20160729
TrendMicro 20160730
TrendMicro-HouseCall 20160730
VBA32 20160729
VIPRE 20160730
ViRobot 20160730
Yandex 20160729
Zillya 20160730
Zoner 20160730
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright © 2016

Product @wifi.id Bypass 2k16
Original name @wifi.id Bypass 2k16.exe
Internal name @wifi.id Bypass 2k16.exe
File version 1.0.0.0
Description @wifi.id Bypass 2k16
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2016-07-30 16:31:27
Entry Point 0x0001449E
Number of sections 4
.NET details
Module Version ID 16435514-27f9-4dfa-a287-4f971014e073
TypeLib ID 73f09ba6-a554-4b66-aa2f-97f3f74ea1a4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 4
RT_MANIFEST 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 7
PE resources
Debug information
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
11.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
34816

EntryPoint
0x1449e

OriginalFileName
@wifi.id Bypass 2k16.exe

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright 2016

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2016:07:30 17:31:27+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
@wifi.id Bypass 2k16.exe

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
@wifi.id Bypass 2k16

OSVersion
4.0

FileOS
Win32

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
75264

ProductName
@wifi.id Bypass 2k16

ProductVersionNumber
1.0.0.0

FileTypeExtension
exe

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 64b567b1c20859457dad0efb14452303
SHA1 5944e23f96ec6f57af306a1064fe720f2b2cda52
SHA256 4fa673db406aee42b4e10488b06860030ba2192cc12787a0216f3e3670c85de8
ssdeep
1536:+zXkyQN+N0dP5QsU8ewEur1jXfV7hdyhiqpN+N0dP5Qsy:+JQ0wPesU8eWjX9NuNp0wPesy

authentihash aba13b4691b971be9b0050a88fc39907e578942a06d23a7e373e9b6be65f47a8
imphash f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
File size 108.5 KB ( 111104 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (55.8%)
Win64 Executable (generic) (21.0%)
Windows screen saver (9.9%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.0%)
Win32 Executable (generic) (3.4%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2016-07-30 16:41:05 UTC ( 1 سال، 10 ماه قبل )
Last submission 2016-09-06 12:16:27 UTC ( 1 سال، 9 ماه قبل )
نام های فایل @wifi.id Bypass 2k16.exe
@wifi.id Bypass 2k16(1).exe
بدون نظر. هیچ یک از اعضای انجمن ویروس توتال نظری در مورد این آیتم نداده است، بنابراین شما میتوانید اولین شخص باشید!

نظر بدهید...

?
ارسال نظر

شما هنوز وارد نشدید. تنها کاربران ثبت نام کرده می توانند نظر ارسال کنند، وارد شده و نظر بدهید.

بدون رای. هنوز شخصی برای این آیتم رای نداده است، شما اولین شخص باشید!