× کوکی ها غیر فعال هستند! لطفا برای کارکرد صحیح کوکی ها را فعال کنید
SHA256: 90c17a1dd07536e7e23a8b0b4c2ffa681741142feae817defa973c34d4f29d01
نام فایل: ht5x0212c7hjs-0.tmp
نرخ کشف: 34 / 45
تاریخ تحلیل: 2013-08-11 11:26:49 UTC ( 4 سال، 10 ماه قبل ) آخرین نمایش
آنتی ویروس نتایج بروزرسانی
Yandex Trojan.Simda!qGtAIf4Jb/Q 20130810
AhnLab-V3 Trojan/Win32.Spnr 20130810
AntiVir TR/Crypt.XPACK.Gen 20130811
Avast Win32:Trojan-gen 20130811
AVG SHeur4.BGUK 20130811
BitDefender Gen:Variant.Symmi.4608 20130811
CAT-QuickHeal Trojan.Claretore 20130811
Commtouch W32/FraudLoad.C!Generic 20130811
Comodo UnclassifiedMalware 20130811
DrWeb Trojan.Rodricter.58 20130811
Emsisoft Gen:Variant.Symmi.4608 (B) 20130811
ESET-NOD32 Win32/Simda.P 20130811
F-Prot W32/FraudLoad.C!Generic 20130811
F-Secure Gen:Variant.Symmi.15402 20130811
Fortinet W32/Simda.B!tr 20130811
GData Gen:Variant.Symmi.15402 20130811
Ikarus Trojan.Win32.Claretore 20130811
Jiangmin Trojan/Generic.bgxyc 20130811
K7AntiVirus Virus 20130809
K7GW Riskware 20130809
Kaspersky UDS:DangerousObject.Multi.Generic 20130811
McAfee Generic.dx!C36254EBF481 20130811
McAfee-GW-Edition Generic.dx!C36254EBF481 20130811
Microsoft Trojan:Win32/Claretore.L 20130811
eScan Gen:Variant.Symmi.4608 20130811
NANO-Antivirus Trojan.Win32.Rodricter.bpcuud 20130811
Norman Simda.TDT 20130811
Panda Trj/OCJ.E 20130811
SUPERAntiSpyware Trojan.Agent/Gen-Kryptik 20130810
Symantec WS.Reputation.1 20130811
TrendMicro TROJ_SPNR.35E013 20130811
TrendMicro-HouseCall TROJ_SPNR.35E013 20130811
VBA32 Trojan.Bublik 20130809
VIPRE Backdoor.Win32.Simda.b (v) 20130811
Antiy-AVL 20130811
ByteHero 20130804
ClamAV 20130811
Kingsoft 20130723
Malwarebytes 20130811
nProtect 20130811
PCTools 20130811
Rising 20130809
TheHacker 20130810
TotalDefense 20130809
ViRobot 20130810
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 DLL file for the Windows GUI subsystem.
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2008-03-26 18:34:11
Entry Point 0x0000A414
Number of sections 5
PE sections
PE imports
Module32FirstW
TlsFree
_lcreat
WritePrivateProfileStructA
Module32NextW
GetCommandLineW
GetVolumeInformationW
PulseEvent
WritePrivateProfileSectionA
OpenConsoleW
VirtualAlloc
lineDeallocateCall
lineInitializeExW
lineGetAppPriorityW
lineGetDevCaps
lineGetDevConfigA
LogonIdFromWinStationNameW
WinStationEnumerateProcesses
WinStationReset
WinStationFreeMemory
ServerLicensingOpenW
WinStationEnumerateW
WinStationDisconnect
ServerLicensingClose
ExifTool file metadata
MIMEType
application/octet-stream

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

FileTypeExtension
dll

TimeStamp
2008:03:26 19:34:11+01:00

FileType
Win32 DLL

PEType
PE32

CodeSize
118784

LinkerVersion
4.0

EntryPoint
0xa414

InitializedDataSize
151552

SubsystemVersion
5.0

ImageVersion
0.0

OSVersion
5.0

UninitializedDataSize
0

File identification
MD5 c36254ebf4819085cc714442e331b6f2
SHA1 85e6b52a28589fc8afd100dfac934f4f42c0447f
SHA256 90c17a1dd07536e7e23a8b0b4c2ffa681741142feae817defa973c34d4f29d01
ssdeep
3072:wtJ03Z0OQhadMZa3BhODfRLbyEi6AHneniGIv:aJ0pbMZaxhOB6k

authentihash c21b5c50b21ca2b75a11f60b9ee1d20caf24594a60bb759ff8b98a1380c872c8
imphash 5e3c93869ddb0324f69d4aca9ebc10e8
File size 151.0 KB ( 154624 bytes )
File type Win32 DLL
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Executable (generic) (52.9%)
Generic Win/DOS Executable (23.5%)
DOS Executable Generic (23.4%)
Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%)
Tags
pedll

VirusTotal metadata
First submission 2013-04-19 17:09:25 UTC ( 5 سال، 2 ماه قبل )
Last submission 2013-08-11 11:26:49 UTC ( 4 سال، 10 ماه قبل )
نام های فایل ht5x0212c7hjs-0.tmp
vlsuho12a8uu6-10083.tmp
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
بدون نظر. هیچ یک از اعضای انجمن ویروس توتال نظری در مورد این آیتم نداده است، بنابراین شما میتوانید اولین شخص باشید!

نظر بدهید...

?
ارسال نظر

شما هنوز وارد نشدید. تنها کاربران ثبت نام کرده می توانند نظر ارسال کنند، وارد شده و نظر بدهید.

بدون رای. هنوز شخصی برای این آیتم رای نداده است، شما اولین شخص باشید!