× کوکی ها غیر فعال هستند! لطفا برای کارکرد صحیح کوکی ها را فعال کنید
SHA256: ab82efaf7941673f6c6aca9d95480ee92bc5dafcedc60eb102bd45839aa405b8
نرخ کشف: 6 / 37
تاریخ تحلیل: 2009-01-16 14:55:55 UTC ( 8 سال، 8 ماه قبل )
آنتی ویروس نتایج بروزرسانی
AntiVir HEUR/Malware -
BitDefender BehavesLike:Win32.Malware -
McAfee W32/Generic.d -
NOD32v2 probably unknown NewHeur_PE virus -
Sophos AV Mal/Emogen-H -
Webwasher-Gateway Heuristic.Malware -
AhnLab-V3 -
Authentium -
Avast -
AVG -
CAT-QuickHeal -
ClamAV -
DrWeb -
eSafe -
eTrust-Vet -
Ewido -
F-Prot -
F-Secure -
Fortinet -
GData -
Ikarus -
K7AntiVirus -
Kaspersky -
Microsoft -
Norman -
Panda -
PandaBeta -
PCTools -
Prevx1 -
Rising -
Sunbelt -
Symantec -
TheHacker -
TrendMicro -
VBA32 -
ViRobot -
VirusBuster -
File identification
MD5 c084babd9b7e554652b1f1cc6da2301b
SHA1 497ebdf331bb22b71ca927e007bdb0d8c91e141a
SHA256 ab82efaf7941673f6c6aca9d95480ee92bc5dafcedc60eb102bd45839aa405b8
ssdeep
192:TYwPZcSZwCuxRraj1510rnFleOYnYDsQQKWEsUAWm2bgE:TlPZcNFxUVKFcFYDsQdgE

File size 24.0 KB ( 24576 bytes )
File type unknown
Magic literal

TrID 91.4% (.EXE) Win32 Executable Microsoft Visual Basic 6 (124082/14/17)
5.5% (.DLL) Win32 Dynamic Link Library (generic) (7583/30/2)
1.4% (.EXE) Generic Win/DOS Executable (2002/3)
1.4% (.EXE) DOS Executable Generic (2000/1)
0.0% (.CEL) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (7/3)
VirusTotal metadata
First submission 2008-08-09 05:40:37 UTC ( 9 سال، 1 ماه قبل )
Last submission 2009-01-16 14:55:55 UTC ( 8 سال، 8 ماه قبل )
بدون نظر. هیچ یک از اعضای انجمن ویروس توتال نظری در مورد این آیتم نداده است، بنابراین شما میتوانید اولین شخص باشید!

نظر بدهید...

?
ارسال نظر

شما هنوز وارد نشدید. تنها کاربران ثبت نام کرده می توانند نظر ارسال کنند، وارد شده و نظر بدهید.

بدون رای. هنوز شخصی برای این آیتم رای نداده است، شما اولین شخص باشید!