× کوکی ها غیر فعال هستند! لطفا برای کارکرد صحیح کوکی ها را فعال کنید
SHA256: c82fa0ae835c766ca6f9cd52f2e6aa60afca0b0a20556b1a12679d4cbd2dc00e
نام فایل: DOCJ5859659.doc
نرخ کشف: 9 / 52
تاریخ تحلیل: 2019-03-07 17:16:49 UTC ( 2 ماه، 2 هفته قبل )
آنتی ویروس نتایج بروزرسانی
ClamAV Doc.Downloader.Emotet-6870538-0 20190307
Cyren W97M/Downldr.BR.gen!Eldorado 20190307
Emsisoft Trojan-Downloader.Macro.Generic.N (A) 20190307
ESET-NOD32 VBA/TrojanDownloader.Agent.NAA 20190307
Fortinet VBA/Agent.MYJ!tr.dldr 20190307
K7GW Trojan ( 005464381 ) 20190307
Microsoft Trojan:Win32/Emotet 20190306
TrendMicro-HouseCall Trojan.W97M.POWLOAD.SMRV07 20190307
Zoner Probably MacroXML 20190306
Acronis 20190222
Ad-Aware 20190306
AegisLab 20190306
AhnLab-V3 20190306
Alibaba 20190306
ALYac 20190306
Antiy-AVL 20190306
Arcabit 20190306
Avast 20190306
Avast-Mobile 20190306
AVG 20190306
Avira (no cloud) 20190306
Babable 20180917
Baidu 20190305
BitDefender 20190306
Bkav 20190306
CAT-QuickHeal 20190306
CMC 20190306
Comodo 20190307
CrowdStrike Falcon (ML) 20190212
Cybereason 20190109
DrWeb 20190307
eGambit 20190307
Endgame 20190215
F-Secure 20190307
GData 20190307
Sophos ML 20181128
Jiangmin 20190306
K7AntiVirus 20190307
Kaspersky 20190307
Kingsoft 20190307
Malwarebytes 20190307
MAX 20190307
McAfee 20190307
McAfee-GW-Edition 20190306
eScan 20190307
NANO-Antivirus 20190307
Palo Alto Networks (Known Signatures) 20190307
Panda 20190307
Qihoo-360 20190307
Rising 20190307
SentinelOne (Static ML) 20190203
Sophos AV 20190307
SUPERAntiSpyware 20190306
Symantec Mobile Insight 20190220
TACHYON 20190307
Tencent 20190307
TheHacker 20190304
TotalDefense 20190307
Trapmine 20190228
Trustlook 20190307
VBA32 20190307
ViRobot 20190306
Yandex 20190306
ZoneAlarm by Check Point 20190306
File identification
MD5 69ce6aba9006c12f7ef1ee175d2ac7a9
SHA1 e4e754680c68bebd670f27aac0e722a70f147f69
SHA256 c82fa0ae835c766ca6f9cd52f2e6aa60afca0b0a20556b1a12679d4cbd2dc00e
ssdeep
3072:qJq0auFSEYXixlOz3T/RGwIUnU0YeqVpkgCppOHhKOQ9UOyAvu:qJqhuFciA3T/RdznU1jVhCvOHhKOSUvn

File size 195.5 KB ( 200236 bytes )
File type XML
Magic literal
XML document text

TrID Microsoft Office XML Flat File Format Word Document (ASCII) (65.1%)
Microsoft Office XML Flat File Format (ASCII) (31.0%)
Generic XML (ASCII) (2.3%)
HyperText Markup Language (1.4%)
Tags
xml

VirusTotal metadata
First submission 2019-03-07 17:16:49 UTC ( 2 ماه، 2 هفته قبل )
Last submission 2019-03-07 17:16:49 UTC ( 2 ماه، 2 هفته قبل )
نام های فایل DOCJ5859659.doc
ExifTool file metadata
WordDocumentFontsFontPitchVal
variable

WordDocumentBodySectPRPictShapeType
#_x0000_t75

WordDocumentBodySectPRPictShapeStyle
width:468.75pt;height:207pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square

WordDocumentBodySectPRPictShapeSpid
_x0000_i1025

WordDocumentStylesStyleNameVal
Normal

WordDocumentStylesStyleRPrLangBidi
AR-SA

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeId
_x0000_t75

MIMEType
application/xml

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarTopType
dxa

WordDocumentStylesStyleRsidVal
005A24B1

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePathConnecttype
rect

WordDocumentBodySectSectPrPgMarRight
1440

WordDocumentShapeDefaultsShapelayoutIdmapExt
edit

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePathExtrusionok
f

WordDocumentShapeDefaultsShapedefaultsExt
edit

WordDocumentBodySectPRPictShapeId
T69_7883

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarRightType
dxa

WordDocumentFontsFontName
Times New Roman

WordDocumentBodySectSectPrPgMarBottom
1440

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeFormulasFEqn
if lineDrawn pixelLineWidth 0

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarTopW
0

WordDocumentFontsDefaultFontsCs
Times New Roman

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeLockAspectratio
t

WordDocumentStylesStylePPrSpacingLine
259

WordDocumentDocSuppDataBinDataName
W_2_9187

WordDocumentDocPrZoomPercent
100

WordDocumentBodySectSectPrPgSzH
15840

WordDocumentFontsDefaultFontsAscii
Calibri

WordDocumentStylesStyleStyleId
Normal

WordDocumentBodySectSectPrPgSzW
12240

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePreferrelative
t

WordDocumentStylesStylePPrSpacingAfter
160

WordDocumentOcxPresent
no

WordDocumentStylesStyleTblPrTblIndType
dxa

WordDocumentDocPrRsidsRsidRootVal
005E6EE1

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeLockExt
edit

WordDocumentBodySectSectPrPgMarLeft
1440

WordDocumentBodySectSectPrColsSpace
720

FileType
XML

WordDocumentStylesLatentStylesLsdExceptionName
Normal

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarRightW
108

WordDocumentDocPrDefaultTabStopVal
720

WordDocumentBodySectSectPrPgMarFooter
720

WordDocumentBodySectSectPrPgMarTop
1440

WordDocumentStylesStyleUiNameVal
Table Normal

WordDocumentBodySectSectPrPgMarHeader
720

WordDocumentBodySectPRRsidRPr
00180AC8

FileTypeExtension
xml

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeStroked
f

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeCoordsize
21600,21600

WordDocumentDocPrCharacterSpacingControlVal
DontCompress

WordDocumentEmbeddedObjPresent
no

WordDocumentStylesStyleRPrRFontsAscii
Tahoma

WordDocumentStylesVersionOfBuiltInStylenamesVal
7

WordDocumentIgnoreSubtreeVal
http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml/sp2

WordDocumentBodySectPRPictBinData
(Binary data 89076 bytes, use -b option to extract)

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarBottomType
dxa

WordDocumentFontsFontCharsetVal
00

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarBottomW
0

WordDocumentStylesLatentStylesDefLockedState
off

WordDocumentDocPrRsidsRsidVal
0002687D

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeFilled
f

WordDocumentBodySectPRPictShapeImagedataSrc
wordml://r_96_09

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeStrokeJoinstyle
miter

WordDocumentStylesStyleLinkVal
BalloonTextChar

WordDocumentStylesLatentStylesLatentStyleCount
375

WordDocumentDocPrAlwaysShowPlaceholderTextVal
off

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePath
m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe

WordDocumentBodySectSectPrPgMarGutter
0

WordDocumentDocPrViewVal
print

WordDocumentBodySectPRsidRDefault
0002687D

WordDocumentDocSuppDataBinData
(Binary data 86888 bytes, use -b option to extract)

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarLeftW
108

WordDocumentMacrosPresent
yes

WordDocumentFontsFontFamilyVal
Roman

WordDocumentStylesStyleRPrLangVal
EN-US

WordDocumentStylesStyleTblPrTblIndW
0

WordDocumentFontsDefaultFontsFareast
Calibri

WordDocumentStylesStyleRPrSzVal
22

WordDocumentBodySectPRsidR
005E6EE1

WordDocumentShapeDefaultsShapelayoutExt
edit

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePathGradientshapeok
t

WordDocumentStylesStyleRPrLangFareast
EN-US

WordDocumentShapeDefaultsShapedefaultsSpidmax
1026

WordDocumentStylesStyleBasedOnVal
Normal

WordDocumentBodySectPRPictBinDataName
wordml://r_96_09

WordDocumentBodySectSectPrRsidR
005E6EE1

WordDocumentDocPrPixelsPerInchVal
120

WordDocumentDocPrIgnoreMixedContentVal
off

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeSpt
75

WordDocumentStylesStyleRPrFontVal
Calibri

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarLeftType
dxa

WordDocumentDocPrSaveInvalidXMLVal
off

WordDocumentStylesStyleRPrRFontsCs
Tahoma

WordDocumentStylesStyleDefault
on

WordDocumentShapeDefaultsShapelayoutIdmapData
1

WordDocumentStylesStyleType
paragraph

بدون نظر. هیچ یک از اعضای انجمن ویروس توتال نظری در مورد این آیتم نداده است، بنابراین شما میتوانید اولین شخص باشید!

نظر بدهید...

?
ارسال نظر

شما هنوز وارد نشدید. تنها کاربران ثبت نام کرده می توانند نظر ارسال کنند، وارد شده و نظر بدهید.

بدون رای. هنوز شخصی برای این آیتم رای نداده است، شما اولین شخص باشید!