× მზა ფაილები (Cookies) გამორთულია! ეს საიტი მოთხოვს მზა ფაილებს (cookies ) გამართული მუშაობისათვის

VirusTotal's email interface lets you upload files via email and receive the scan results in your mailbox. The files are uploaded as email attachments and the results can be received either as plain text or XML.

The files sent via email have a lower priority, therefore, the scan results will not always be sent back immediately. So please do not keep sending the same set of files once and over again if the results are not returned in a reasonable time frame.

Contents

Audience
Getting started
Sending and scanning files
Email interface response

Audience

This document is intended for programmers who want to write client applications that can interact with VirusTotal using SMTP.

This document assumes that you understand general networking and programming ideas. Even though code examples are built using python, any programming language of your choice can be used to interact with this API, the only requirement is support for SMTP communication.

Note that non-technical users may also read this document and make use of the VirusTotal email interface if they just want to submit files using their favourite email client.

Getting started

The requirements are very simple, you just need a valid email account and a file that you wish to analyse.

If you want to automate email submissions you will also need to use some programming language and SMTP communication implementation or library.

Sending and scanning files

The sending process is as follows:

 1. Create a new message with scan@virustotal.com as the destination address.
 2. If you wish to receive the results as plain text, write SCAN in the subject field. If you wish to receive an XML attachment with the results, write SCAN+XML in the subject field.
 3. Attach the file to be scanned. Such file must not exceed 32MB in size. If the attached file is larger, the system will reject it automatically.

If you completed these steps correctly, you will receive an email with the file scan report. The response time will vary depending on the load of the system at the moment in which the file was sent.

This process can be automated making use of a programming or scripting language. Let us see an example in python:

import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.base import MIMEBase
from email import encoders
from email.Utils import formatdate

msg = MIMEMultipart()

mfrom = 'spam-me-not@virustotal.com'
mto = 'scan@virustotal.com'

msg['Subject'] = 'SCAN'
msg['From'] = mfrom
msg['To'] = mto
msg['Date'] = formatdate()

# Open the file to scan in binary mode
fp = open('/path/to/file', 'rb')
attachment = MIMEBase('application', 'octet-stream')
attachment.set_payload(fp.read())
encoders.encode_base64(attachment)
attachment.add_header('Content-Disposition', 'attachment; filename="filename"')
fp.close()
msg.attach(attachment)

# Send the email via your own SMTP server.
s = smtplib.SMTP('smtp.yourserver.com')
s.sendmail(mfrom, mto, msg.as_string())
s.quit()

Email interface response

As previously stated, the scan results will be returned as an email to the address that was specified in the FROM field of the file submission email. This is an example of the plaintext response:

Complete scanning result of "burro_coche.jpg", processed in VirusTotal at 11/08/2011 10:21:09 (CET).

[ file data ]
* name..: burro_coche.jpg
* size..: 3896
* md5...: e9823d2e819c6051c04ea48e38ddc50f
* sha1..: d037fc7ec90cbf5e34201574a62af3f4f71b6bbe
* peid..: -

[ scan result ]
AhnLab-V3    2011.11.07.00/20111107 found nothing
AntiVir 7.11.17.40/20111107   found nothing
Antiy-AVL    2.0.3.7/20111108    found nothing
Avast  6.0.1289.0/20111108   found nothing
AVG   10.0.0.1190/20111107  found nothing
BitDefender   7.2/20111108  found nothing
ByteHero    1.0.0.1/20111104    found nothing
CAT-QuickHeal  None/20111108  found nothing
ClamAV 0.97.3.0/20111108    found nothing
Commtouch    5.3.2.6/20111108    found nothing
Comodo 10703/20111108 found nothing
DrWeb  5.0.2.03300/20111108  found nothing
Emsisoft    5.1.0.11/20111108    found nothing
eSafe  7.0.17.0/20111107    found nothing
eTrust-Vet   36.1.8662/20111108   found nothing
F-Prot 4.6.5.141/20111107   found nothing
F-Secure    9.0.16440.0/20111108  found nothing
Fortinet    4.3.370.0/20111108   found nothing
GData  22/20111108   found nothing
Ikarus T3.1.1.107.0/20111108  found nothing
Jiangmin    13.0.900/20111107    found nothing
K7AntiVirus   9.117.5404/20111107   found nothing
Kaspersky    9.0.0.837/20111108   found nothing
McAfee 5.400.0.1158/20111108  found nothing
McAfee-GW-Edition    2010.1D/20111107    found nothing
Microsoft    1.7801/20111108 found nothing
NOD32  6609/20111108  found nothing
Norman 6.07.13/20111107    found nothing
nProtect    2011-11-08.01/20111108 found nothing
Panda  10.0.3.5/20111107    found nothing
PCTools 8.0.0.5/20111108    found nothing
Prevx  3.0/20111108  found nothing
Rising 23.83.01.01/20111108  found nothing
Sophos 4.71.0/20111108 found nothing
SUPERAntiSpyware    4.40.0.1006/20111108  found nothing
Symantec    20111.2.0.82/20111108  found nothing
TheHacker    6.7.0.1.339/20111108  found nothing
TrendMicro   9.500.0.1008/20111108  found nothing
TrendMicro-HouseCall  9.500.0.1008/20111108  found nothing
VBA32  3.12.16.4/20111108   found nothing
VIPRE  10996/20111108 found nothing
ViRobot 2011.11.8.4761/20111108 found nothing
VirusBuster   14.1.51.0/20111107   found nothing

If you requested an XML response (using the SCAN+XML subject), you will receive an email with an XML attachment similar to the following example:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<_root_>
 <_metadata_>
  <_filename_>burro_coche.jpg</_filename_>
  <_internalname_>burro_coche.jpg</_internalname_>
  <_filesize_>3896</_filesize_>
  <_md5_>e9823d2e819c6051c04ea48e38ddc50f</_md5_>
  <_sha1_>d037fc7ec90cbf5e34201574a62af3f4f71b6bbe</_sha1_>
  <_sha256_>c4e70920f81d1acd07bfc939e0a98a8812370549c7c81cc3ac18853366d23f92</_sha256_>
  <_ssdeep_>96:LahBEeLevyqgSbhKj2Vl9RStl2Xw6ZFQN/2HKU5PG2Y0:LQBOvjgKnXU/AQAHKUw0</_ssdeep_>
  <_goodware_>-</_goodware_>
  <_pdfid_>-</_pdfid_>
  <_date_>11/08/2011 09:46:58 (CET)</_date_>
  <_peid_>-</_peid_>
  <_peinfo_>-</_peinfo_>
  <_sigcheck_>publisher....: n/a
copyright....: n/a
product......: n/a
description..: n/a
original name: n/a
internal name: n/a
file version.: n/a
comments.....: n/a
signers......: -
signing date.: -
verified.....: Unsigned
</_sigcheck_>
  <_exiftool_>file metadata
BitsPerSample: 8
ColorComponents: 3
Comment: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

EncodingProcess: Baseline DCT, Huffman coding
FileSize: 3.8 kB
FileType: JPEG
ImageHeight: 93
ImageSize: 130x93
ImageWidth: 130
JFIFVersion: 1.01
MIMEType: image/jpeg
ResolutionUnit: None
XResolution: 1
YCbCrSubSampling: YCbCr4:2:0 (2 2)
YResolution: 1
</_exiftool_>
 </_metadata_>
 <_result_>
  <_scan_>
   <_engine_>nProtect</_engine_>
   <_version_>2011-11-08.01</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>CAT-QuickHeal</_engine_>
   <_version_>None</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>McAfee</_engine_>
   <_version_>5.400.0.1158</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>TheHacker</_engine_>
   <_version_>6.7.0.1.339</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>K7AntiVirus</_engine_>
   <_version_>9.117.5404</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>VirusBuster</_engine_>
   <_version_>14.1.51.0</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>NOD32</_engine_>
   <_version_>6609</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>F-Prot</_engine_>
   <_version_>4.6.5.141</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Symantec</_engine_>
   <_version_>20111.2.0.82</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>ByteHero</_engine_>
   <_version_>1.0.0.1</_version_>
   <_date_>20111104</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>TrendMicro-HouseCall</_engine_>
   <_version_>9.500.0.1008</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Avast</_engine_>
   <_version_>6.0.1289.0</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>eSafe</_engine_>
   <_version_>7.0.17.0</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>ClamAV</_engine_>
   <_version_>0.97.3.0</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Kaspersky</_engine_>
   <_version_>9.0.0.837</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>BitDefender</_engine_>
   <_version_>7.2</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>ViRobot</_engine_>
   <_version_>2011.11.8.4760</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Sophos</_engine_>
   <_version_>4.71.0</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Comodo</_engine_>
   <_version_>10703</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>F-Secure</_engine_>
   <_version_>9.0.16440.0</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>DrWeb</_engine_>
   <_version_>5.0.2.03300</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>VIPRE</_engine_>
   <_version_>10996</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>AntiVir</_engine_>
   <_version_>7.11.17.40</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>TrendMicro</_engine_>
   <_version_>9.500.0.1008</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>McAfee-GW-Edition</_engine_>
   <_version_>2010.1D</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Emsisoft</_engine_>
   <_version_>5.1.0.11</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>eTrust-Vet</_engine_>
   <_version_>36.1.8661</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Jiangmin</_engine_>
   <_version_>13.0.900</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Microsoft</_engine_>
   <_version_>1.7801</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>SUPERAntiSpyware</_engine_>
   <_version_>4.40.0.1006</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Prevx</_engine_>
   <_version_>3.0</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>GData</_engine_>
   <_version_>22</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Commtouch</_engine_>
   <_version_>5.3.2.6</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>AhnLab-V3</_engine_>
   <_version_>2011.11.07.00</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>VBA32</_engine_>
   <_version_>None</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>PCTools</_engine_>
   <_version_>8.0.0.5</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Rising</_engine_>
   <_version_>23.83.01.01</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Ikarus</_engine_>
   <_version_>T3.1.1.107.0</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Fortinet</_engine_>
   <_version_>4.3.370.0</_version_>
   <_date_>20111108</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>AVG</_engine_>
   <_version_>10.0.0.1190</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
  <_scan_>
   <_engine_>Panda</_engine_>
   <_version_>10.0.3.5</_version_>
   <_date_>20111107</_date_>
   <_response_>-</_response_>
   <_notes_>None</_notes_>
  </_scan_>
 </_result_>
</_root_>