× მზა ფაილები (Cookies) გამორთულია! ეს საიტი მოთხოვს მზა ფაილებს (cookies ) გამართული მუშაობისათვის
SHA256: 3daa6cad3276de7d48de3ec93c57dda2eb364306c3ee190d09f04bd92d82a08e
ფაილის სახელი: user.php
დაფიქსირების შეფარდება: 3 / 57
ანალიზის თარიღი: 2016-11-12 13:35:25 UTC ( 2 წელი, 6 თვე-ის წინ ) ბოლო
ანტივირუსი შედეგები განახლება
Bkav HW32.Packed.2C58 20161112
CrowdStrike Falcon (ML) malicious_confidence_63% (D) 20161024
Qihoo-360 HEUR/QVM20.1.0000.Malware.Gen 20161112
Ad-Aware 20161112
AegisLab 20161112
AhnLab-V3 20161112
Alibaba 20161110
ALYac 20161112
Antiy-AVL 20161112
Arcabit 20161112
Avast 20161112
AVG 20161112
Avira (no cloud) 20161112
AVware 20161112
Baidu 20161111
BitDefender 20161112
CAT-QuickHeal 20161111
ClamAV 20161112
CMC 20161112
Comodo 20161112
Cyren 20161112
DrWeb 20161112
Emsisoft 20161112
ESET-NOD32 20161112
F-Prot 20161112
F-Secure 20161112
Fortinet 20161112
GData 20161112
Ikarus 20161112
Sophos ML 20161018
Jiangmin 20161112
K7AntiVirus 20161112
K7GW 20161112
Kaspersky 20161112
Kingsoft 20161112
Malwarebytes 20161112
McAfee 20161112
McAfee-GW-Edition 20161111
Microsoft 20161112
eScan 20161112
NANO-Antivirus 20161112
nProtect 20161112
Panda 20161112
Rising 20161112
Sophos AV 20161112
SUPERAntiSpyware 20161112
Symantec 20161112
Tencent 20161112
TheHacker 20161111
TotalDefense 20161112
TrendMicro 20161112
TrendMicro-HouseCall 20161112
VBA32 20161111
VIPRE 20161112
ViRobot 20161112
Yandex 20161111
Zillya 20161111
Zoner 20161112
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
©2007, Juliusz Chroboczek

Product Polipo: A caching web proxy
File version 1.0.3.20070922-darcs
Description Polipo is a caching web proxy.
Comments http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/
Packers identified
F-PROT NSIS
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2016-07-25 00:55:57
Entry Point 0x000032A0
Number of sections 5
PE sections
Overlays
MD5 ce8f84d1ba916a1abb5ba9f4a77f529c
File type font/x-snf
Offset 40960
Size 188829
Entropy 8.00
PE imports
RegCreateKeyExW
RegEnumValueW
RegCloseKey
OpenProcessToken
RegSetValueExW
RegDeleteValueW
RegOpenKeyExW
SetFileSecurityW
AdjustTokenPrivileges
LookupPrivilegeValueW
RegEnumKeyW
RegDeleteKeyW
RegQueryValueExW
ImageList_Create
Ord(17)
ImageList_Destroy
ImageList_AddMasked
GetDeviceCaps
CreateFontIndirectW
SelectObject
CreateBrushIndirect
SetBkMode
SetBkColor
DeleteObject
SetTextColor
SetFilePointer
GetLastError
CopyFileW
GetShortPathNameW
lstrlenA
GetModuleFileNameW
GlobalFree
WaitForSingleObject
GetExitCodeProcess
ExitProcess
GlobalUnlock
GetFileAttributesW
lstrlenW
GetCurrentProcess
CompareFileTime
GetWindowsDirectoryW
GetFileSize
SetFileTime
GetCommandLineW
WideCharToMultiByte
SetErrorMode
MultiByteToWideChar
CreateDirectoryW
DeleteFileW
GlobalLock
ReadFile
lstrcpyA
GetPrivateProfileStringW
WritePrivateProfileStringW
GetTempFileNameW
lstrcpynW
RemoveDirectoryW
ExpandEnvironmentStringsW
lstrcpyW
GetFullPathNameW
lstrcmpiA
CreateThread
SetEnvironmentVariableW
MoveFileExW
GetModuleHandleA
GetSystemDirectoryW
GetDiskFreeSpaceW
FindNextFileW
GetTempPathW
CloseHandle
FindFirstFileW
lstrcmpW
GetModuleHandleW
lstrcatW
FreeLibrary
SearchPathW
lstrcmpiW
SetCurrentDirectoryW
WriteFile
CreateFileW
GlobalAlloc
CreateProcessW
FindClose
Sleep
MoveFileW
SetFileAttributesW
GetTickCount
GetVersion
GetProcAddress
LoadLibraryExW
MulDiv
SHBrowseForFolderW
SHFileOperationW
ShellExecuteW
SHGetPathFromIDListW
SHGetSpecialFolderLocation
SHGetFileInfoW
EmptyClipboard
GetMessagePos
EndPaint
EndDialog
LoadBitmapW
SetClassLongW
DefWindowProcW
CharPrevW
PostQuitMessage
ShowWindow
SetWindowPos
SendMessageTimeoutW
GetSystemMetrics
SetWindowLongW
IsWindow
PeekMessageW
GetWindowRect
EnableWindow
SetWindowTextW
DialogBoxParamW
AppendMenuW
IsWindowEnabled
GetDlgItemTextW
MessageBoxIndirectW
GetSysColor
CheckDlgButton
DispatchMessageW
CreateWindowExW
CreateDialogParamW
ReleaseDC
BeginPaint
CreatePopupMenu
SendMessageW
SetClipboardData
GetWindowLongW
FindWindowExW
IsWindowVisible
DestroyWindow
GetClientRect
SetTimer
GetDlgItem
SetForegroundWindow
SystemParametersInfoW
LoadImageW
EnableMenuItem
ScreenToClient
InvalidateRect
wsprintfA
CharNextW
CallWindowProcW
TrackPopupMenu
RegisterClassW
FillRect
CharNextA
SetDlgItemTextW
LoadCursorW
GetSystemMenu
GetClassInfoW
GetDC
wsprintfW
CloseClipboard
DrawTextW
SetCursor
ExitWindowsEx
OpenClipboard
OleUninitialize
CoTaskMemFree
OleInitialize
CoCreateInstance
Number of PE resources by type
RT_DIALOG 6
RT_ICON 2
RT_MANIFEST 1
RT_BITMAP 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
ENGLISH US 12
PE resources
ExifTool file metadata
LegalTrademarks
See vscusxrt

UninitializedDataSize
2048

Comments
http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/

LinkerVersion
6.0

ImageVersion
6.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
1.0.3.16906

LanguageCode
English (U.S.)

FileFlagsMask
0x0000

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
186368

EntryPoint
0x32a0

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
2007, Juliusz Chroboczek

FileVersion
1.0.3.20070922-darcs

TimeStamp
2016:07:25 01:55:57+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

SubsystemVersion
4.0

FileDescription
Polipo is a caching web proxy.

OSVersion
4.0

FileOS
Win32

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
25600

ProductName
Polipo: A caching web proxy

ProductVersionNumber
1.0.3.16906

FileTypeExtension
exe

ObjectFileType
Executable application

File identification
MD5 fa6ebcb31c0d763fda8aa7606f307699
SHA1 2c157219c11898a4a6e655f664d2b3670a6e2375
SHA256 3daa6cad3276de7d48de3ec93c57dda2eb364306c3ee190d09f04bd92d82a08e
ssdeep
6144:NpkXGhNXFoR1NrqZHay1CwaEg5xPqY9R1p:kc1O1q1ayMwHwjlp

authentihash 3b0e4fd67de906eb080baa038029d74f9965947bdb27242a802afddc292b4774
imphash e2a592076b17ef8bfb48b7e03965a3fc
File size 224.4 კბ ( 229789 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (42.2%)
Win64 Executable (generic) (37.3%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (8.8%)
Win32 Executable (generic) (6.0%)
Generic Win/DOS Executable (2.7%)
Tags
nsis peexe overlay

VirusTotal metadata
First submission 2016-11-12 13:35:25 UTC ( 2 წელი, 6 თვე-ის წინ )
Last submission 2016-11-12 14:00:07 UTC ( 2 წელი, 6 თვე-ის წინ )
ფაილის სახელები Roaming.eXe
3daa6cad3276de7d48de3ec93c57dda2eb364306c3ee190d09f04bd92d82a08e.exe
user.php
კომენტარები არაა. ვირუსტოტალის წევრებს არ დაუტოვებიათ კომენტარი, იყავი პირველი!

დატოვე კომენტარი...

?
გამოაქვეყნე კომენტარი

თქვენ არ შესულხართ სისტემაში მხოლოდ დარეგისტრირებულ წევრებს შეუძლიათ კომენტარის დატოვება. დარეგისტრირდით რათა გქონდეთ თქვენი ხმა,

შეფასებები არ არის. ეს ფაილი არავის შეუფასებია, იყავი პირველი!
Condensed report! The following is a condensed report of the behaviour of the file when executed in a controlled environment. The actions and events described were either performed by the file itself or by any other process launched by the executed file or subjected to code injection by the executed file.
Opened files
Read files
Written files
Deleted files
Created processes
Created mutexes
Opened mutexes
Runtime DLLs
UDP communications