× მზა ფაილები (Cookies) გამორთულია! ეს საიტი მოთხოვს მზა ფაილებს (cookies ) გამართული მუშაობისათვის
SHA256: 5109b660b0a00d56862ba0175f061033319d647732f9b3036858cf9d030ac1fc
ფაილის სახელი: Windows10_DPI_FIX.exe
დაფიქსირების შეფარდება: 0 / 67
ანალიზის თარიღი: 2019-03-13 19:56:46 UTC ( 5 დღე, 12 საათი-ის წინ )
ანტივირუსი შედეგები განახლება
Acronis 20190313
Ad-Aware 20190313
AegisLab 20190313
AhnLab-V3 20190313
Alibaba 20190306
ALYac 20190313
Antiy-AVL 20190313
Arcabit 20190313
Avast 20190313
Avast-Mobile 20190313
AVG 20190313
Avira (no cloud) 20190313
Babable 20180918
Baidu 20190306
BitDefender 20190313
Bkav 20190313
CAT-QuickHeal 20190313
ClamAV 20190313
CMC 20190313
Comodo 20190313
Cybereason 20190109
Cylance 20190313
Cyren 20190313
DrWeb 20190313
eGambit 20190313
Emsisoft 20190313
Endgame 20190215
ESET-NOD32 20190313
F-Prot 20190313
F-Secure 20190313
Fortinet 20190313
GData 20190313
Sophos ML 20181128
Jiangmin 20190313
K7AntiVirus 20190313
K7GW 20190313
Kaspersky 20190313
Kingsoft 20190313
Malwarebytes 20190313
MAX 20190313
McAfee 20190313
McAfee-GW-Edition 20190313
Microsoft 20190313
eScan 20190313
NANO-Antivirus 20190313
Palo Alto Networks (Known Signatures) 20190313
Panda 20190313
Qihoo-360 20190313
Rising 20190313
SentinelOne (Static ML) 20190311
Sophos AV 20190313
SUPERAntiSpyware 20190307
Symantec 20190311
Symantec Mobile Insight 20190220
TACHYON 20190313
Tencent 20190313
TheHacker 20190308
TotalDefense 20190313
Trapmine 20190301
TrendMicro-HouseCall 20190313
Trustlook 20190313
VBA32 20190313
ViRobot 20190313
Webroot 20190313
Yandex 20190312
Zillya 20190313
ZoneAlarm by Check Point 20190313
Zoner 20190313
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Packers identified
F-PROT ZIP
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2009-11-02 20:24:15
Entry Point 0x0000AF1E
Number of sections 5
PE sections
PE imports
GetDeviceCaps
CreateDCA
DeleteDC
SelectObject
GetTextExtentPoint32A
CreateFontIndirectA
ExtTextOutA
DeleteObject
SetTextAlign
SetBkColor
GetBkColor
SetTextColor
GetStdHandle
GetConsoleOutputCP
WaitForSingleObject
GetDriveTypeA
HeapDestroy
GetLocalTime
FreeEnvironmentStringsA
DeleteCriticalSection
GetCurrentProcess
GetConsoleMode
GetLocaleInfoA
LocalAlloc
SetErrorMode
_llseek
FreeEnvironmentStringsW
SetStdHandle
WideCharToMultiByte
GetStringTypeA
WriteFile
_lopen
GetSystemTimeAsFileTime
HeapReAlloc
GetStringTypeW
SetFileAttributesA
LocalFree
GetEnvironmentVariableA
GlobalHandle
FindClose
TlsGetValue
FormatMessageA
SetLastError
GetSystemTime
InitializeCriticalSection
IsDebuggerPresent
ExitProcess
FlushFileBuffers
GetModuleFileNameA
GetVolumeInformationA
UnhandledExceptionFilter
InterlockedDecrement
MultiByteToWideChar
SetFilePointer
_lclose
SetUnhandledExceptionFilter
MoveFileExA
GlobalMemoryStatus
WriteConsoleA
GlobalAlloc
LocalFileTimeToFileTime
SetEndOfFile
GetVersion
InterlockedIncrement
SetCurrentDirectoryA
WriteConsoleW
HeapFree
EnterCriticalSection
SetHandleCount
GetOEMCP
QueryPerformanceCounter
GetTickCount
TlsAlloc
GetVersionExA
LoadLibraryA
RtlUnwind
GetStartupInfoA
GetFileSize
CreateDirectoryA
DeleteFileA
GetWindowsDirectoryA
GlobalLock
_lread
GetProcessHeap
FindFirstFileA
CreateFileMappingA
FindNextFileA
TerminateProcess
GetProcAddress
CreateFileW
GetFileType
TlsSetValue
CreateFileA
HeapAlloc
LeaveCriticalSection
GetLastError
DosDateTimeToFileTime
LCMapStringW
HeapCreate
lstrlenA
GlobalFree
GetConsoleCP
LCMapStringA
GetEnvironmentStringsW
GlobalUnlock
RemoveDirectoryA
GetEnvironmentStrings
GetCurrentProcessId
SetFileTime
GetCPInfo
HeapSize
GetCommandLineA
RaiseException
MapViewOfFile
TlsFree
GetModuleHandleA
ReadFile
CloseHandle
GetACP
GetCurrentThreadId
CreateProcessA
IsValidCodePage
UnmapViewOfFile
VirtualFree
Sleep
VirtualAlloc
SHGetPathFromIDListA
SHGetSpecialFolderLocation
SHGetMalloc
ShellExecuteExA
GetMessageA
GetParent
UpdateWindow
EndDialog
BeginPaint
KillTimer
PostQuitMessage
DefWindowProcA
ShowWindow
SetWindowPos
SetWindowWord
GetSystemMetrics
GetWindowRect
DispatchMessageA
EndPaint
SetDlgItemTextA
PostMessageA
CharUpperBuffA
GetDlgItemTextA
MessageBoxA
PeekMessageA
SetWindowLongA
TranslateMessage
DialogBoxParamA
GetSysColor
SetActiveWindow
LoadStringA
SetWindowTextA
SendDlgItemMessageA
GetLastActivePopup
SendMessageA
GetClientRect
GetDlgItem
RegisterClassA
SetRect
InvalidateRect
GetWindowLongA
SetTimer
LoadCursorA
LoadIconA
GetTopWindow
CharNextA
GetWindowWord
EnableWindow
SetForegroundWindow
SetCursor
Number of PE resources by type
RT_STRING 7
RT_DIALOG 2
RT_ICON 1
RT_MANIFEST 1
WZ_MANIFEST 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
ENGLISH US 13
PE resources
ExifTool file metadata
MIMEType
application/octet-stream

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

FileTypeExtension
exe

TimeStamp
2009:11:02 21:24:15+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

CodeSize
77824

LinkerVersion
8.0

ImageFileCharacteristics
No relocs, Executable, 32-bit

EntryPoint
0xaf1e

InitializedDataSize
65536

SubsystemVersion
4.0

ImageVersion
0.0

OSVersion
4.0

UninitializedDataSize
0

CarbonBlack CarbonBlack acts as a surveillance camera for computers
While monitoring an end-user machine in-the-wild, CarbonBlack noticed the following files in execution wrote this sample to disk.
While monitoring an end-user machine in-the-wild, CarbonBlack noticed this sample wrote the following files to disk.
Compressed bundles
File identification
MD5 d848503b56dca650cc802b9b44c5dd39
SHA1 112247608881b06b96d1f10663fe92ceecc0ea74
SHA256 5109b660b0a00d56862ba0175f061033319d647732f9b3036858cf9d030ac1fc
ssdeep
24576:mZcdeu3XHI85hwHK0bMHVwOUezLJD5woTI1Po45W6JKitbOl+f:nFI83wHK9CeL/go4c6J5tbI+

authentihash 16dcc460544ea28a2163a564660ae3e0f4efd77224f654516ad586f8dd5840f7
imphash 60f2858f8c859062bd16000a4cb2a2ed
File size 1.1 მბ ( 1134592 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Executable Microsoft Visual Basic 6 (45.3%)
Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (17.2%)
Win64 Executable (generic) (15.2%)
Winzip Win32 self-extracting archive (generic) (12.7%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (3.6%)
Tags
peexe

VirusTotal metadata
First submission 2015-08-28 08:49:11 UTC ( 3 წელი, 6 თვე-ის წინ )
Last submission 2019-03-13 19:56:46 UTC ( 5 დღე, 12 საათი-ის წინ )
ფაილის სახელები Windows10_DPI_FIX (1).exe
Windows10_DPI_FIX-1.exe
Windows10_DPI_FIX_2.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX[1].exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX - Copy.exe
Windows10_DPI_FIX 2.1.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX (1).exe
Windows10_DPI_FIX.exe
filename
Windows10_DPI_FIX (2.1).exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX - agranda fuente windows 10.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
XPExplorer - Windows 10 DPI Fix v2.1.exe
Windows 10 DPI Fix.exe
Windows10_DPI_FIX 2.1 from XPExplorer.exe
Windows10_DPI_FIX-2.1.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
Windows10_DPI_FIX.exe
კომენტარები არაა. ვირუსტოტალის წევრებს არ დაუტოვებიათ კომენტარი, იყავი პირველი!

დატოვე კომენტარი...

?
გამოაქვეყნე კომენტარი

თქვენ არ შესულხართ სისტემაში მხოლოდ დარეგისტრირებულ წევრებს შეუძლიათ კომენტარის დატოვება. დარეგისტრირდით რათა გქონდეთ თქვენი ხმა,

შეფასებები არ არის. ეს ფაილი არავის შეუფასებია, იყავი პირველი!
Condensed report! The following is a condensed report of the behaviour of the file when executed in a controlled environment. The actions and events described were either performed by the file itself or by any other process launched by the executed file or subjected to code injection by the executed file.
Opened files
Read files
Runtime DLLs