× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 0d965650c17f3f34325065368428a30c036ace16fb10fdac81aaa11264261d3b
Tên tập tin: hald
Tỷ lệ phát hiện: 9 / 55
Ngày phân tích: 2014-08-25 12:18:45 UTC ( 4 năm, 9 tháng trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
AntiVir SPR/Linux.BF.g 20140825
Bkav MW.Clodf95.Trojan.95de 20140821
CAT-QuickHeal Exploit.Linux.Nuker111 20140825
Ikarus HackTool.Linux.BF 20140825
Jiangmin HackTool.Linux.q 20140824
Kaspersky HackTool.Linux.BF.g 20140825
Qihoo-360 Trojan.Generic 20140825
Tencent Linux.Hacktool.Bf.Lmai 20140825
TrendMicro-HouseCall Suspicious_GEN.F47V0610 20140825
Ad-Aware 20140825
AegisLab 20140825
Yandex 20140824
AhnLab-V3 20140825
Antiy-AVL 20140825
Avast 20140825
AVG 20140825
AVware 20140825
Baidu-International 20140825
BitDefender 20140825
ByteHero 20140825
ClamAV 20140825
CMC 20140825
Commtouch 20140825
Comodo 20140825
DrWeb 20140825
Emsisoft 20140825
ESET-NOD32 20140825
F-Prot 20140825
F-Secure 20140825
Fortinet 20140825
GData 20140825
K7AntiVirus 20140822
K7GW 20140822
Kingsoft 20140825
Malwarebytes 20140825
McAfee 20140825
McAfee-GW-Edition 20140825
Microsoft 20140825
eScan 20140825
NANO-Antivirus 20140825
Norman 20140825
nProtect 20140825
Panda 20140825
Rising 20140825
Sophos AV 20140825
SUPERAntiSpyware 20140823
Symantec 20140825
TheHacker 20140822
TotalDefense 20140825
TrendMicro 20140825
VBA32 20140825
VIPRE 20140825
ViRobot 20140825
Zillya 20140825
Zoner 20140822
The file being studied is an ELF! More specifically, it is a EXEC (Executable file) ELF for Unix systems running on Intel 80386 machines.
ELF Header
Class ELF32
Data 2's complement, little endian
Header version 1 (current)
OS ABI UNIX - System V
ABI version 0
Object file type EXEC (Executable file)
Required architecture Intel 80386
Object file version 0x1
Program headers 4
Section headers 34
ELF sections
ELF Segments
.init
.text
__libc_freeres_fn
__libc_thread_freeres_fn
.fini
.rodata
__libc_atexit
__libc_subfreeres
__libc_thread_subfreeres
.eh_frame
.note.ABI-tag
.ctors
.dtors
.jcr
.data.rel.ro
.got
.got.plt
.data
.bss
__libc_freeres_ptrs
.note.ABI-tag
Segment without sections
Imported symbols
Exported symbols
ExifTool file metadata
MIMEType
application/octet-stream

CPUByteOrder
Little endian

CPUArchitecture
32 bit

FileType
ELF executable

ObjectFileType
Executable file

CPUType
i386

Compressed bundles
File identification
MD5 ab106d75a3b87641937d5a8891abc8ce
SHA1 467398a6994e2c1a66a3d39859cde41f090623ad
SHA256 0d965650c17f3f34325065368428a30c036ace16fb10fdac81aaa11264261d3b
ssdeep
24576:9jrjRHfRsaFDqqDKk3xYJ3/xRuqITOeJsx75QFSpO5KEgEezim1Yw:pr9ZJDKAYd/xRu5TON7juYim1Yw

File size 1.4 MB ( 1446381 bytes )
File type ELF
Magic literal
ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.4.1, not stripped

TrID ELF Executable and Linkable format (Linux) (50.1%)
ELF Executable and Linkable format (generic) (49.8%)
Tags
elf

VirusTotal metadata
First submission 2011-02-07 23:21:49 UTC ( 8 năm, 3 tháng trước )
Last submission 2018-12-16 23:06:41 UTC ( 5 tháng, 1 tuần trước )
Tên tập tin hald
69
scanssh.filepart
296
197
update
129
467398a6994e2c1a66a3d39859cde41f090623ad_scanssh
138
161
hald
scanssh
93
vti-rescan
91
196
153
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!