× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 211c55644eeb0dda0b7c9be9902c136acdf4fa9f265c90068b3f8f09b3c5901c
Tên tập tin: Warframe Platinum Hack v1.7.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 52
Ngày phân tích: 2014-05-03 09:03:34 UTC ( 3 năm, 11 tháng trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware 20140503
AegisLab 20140503
Yandex 20140502
AhnLab-V3 20140502
AntiVir 20140503
Antiy-AVL 20140503
Avast 20140503
AVG 20140503
Baidu-International 20140503
BitDefender 20140503
Bkav 20140428
ByteHero 20140503
CAT-QuickHeal 20140502
ClamAV 20140503
CMC 20140429
Commtouch 20140503
Comodo 20140503
DrWeb 20140503
Emsisoft 20140503
ESET-NOD32 20140503
F-Prot 20140503
F-Secure 20140503
Fortinet 20140503
GData 20140503
Ikarus 20140503
Jiangmin 20140503
K7AntiVirus 20140502
K7GW 20140502
Kaspersky 20140503
Kingsoft 20140503
Malwarebytes 20140503
McAfee 20140503
McAfee-GW-Edition 20140502
Microsoft 20140503
eScan 20140503
NANO-Antivirus 20140503
Norman 20140503
nProtect 20140502
Panda 20140502
Qihoo-360 20140503
Rising 20140502
Sophos AV 20140503
SUPERAntiSpyware 20140502
Symantec 20140503
TheHacker 20140502
TotalDefense 20140503
TrendMicro 20140503
TrendMicro-HouseCall 20140503
VBA32 20140502
VIPRE 20140503
ViRobot 20140503
Zillya 20140503
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright © 2013

Product Warframe Platinum Hack v1.4
Original name Warframe Platinum Hack v1.7.exe
Internal name Warframe Platinum Hack v1.7.exe
File version 1.0.0.0
Description Warframe Platinum Hack v1.4
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2014-04-27 13:14:06
Entry Point 0x0008DB5E
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 4
RT_GROUP_ICON 1
RT_VERSION 1
RT_MANIFEST 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 7
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
11.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
27136

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright 2013

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2014:04:27 14:14:06+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Warframe Platinum Hack v1.7.exe

FileAccessDate
2014:05:03 10:04:46+01:00

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
Warframe Platinum Hack v1.4

OSVersion
4.0

FileCreateDate
2014:05:03 10:04:46+01:00

OriginalFilename
Warframe Platinum Hack v1.7.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
572416

ProductName
Warframe Platinum Hack v1.4

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x8db5e

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 55e7f37441d393968ad52440e8a7a3a7
SHA1 7541cd88b7f0de3f017c4f713ba1db9edeaf7c5b
SHA256 211c55644eeb0dda0b7c9be9902c136acdf4fa9f265c90068b3f8f09b3c5901c
ssdeep
6144:4wSYb0Xov43IY/0iI99CULwSYb0Xov43IY/0iI99CU6jB+TCodSFCJDqTskW4yo:Utv/BU/tv/BUbCcHJ+TskWG2B5Dg8j

imphash f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
File size 586.5 KB ( 600576 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (55.8%)
Win64 Executable (generic) (21.0%)
Windows Screen Saver (9.9%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.0%)
Win32 Executable (generic) (3.4%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2014-05-03 08:44:44 UTC ( 3 năm, 11 tháng trước )
Last submission 2014-05-03 09:03:34 UTC ( 3 năm, 11 tháng trước )
Tên tập tin Warframe Platinum Hack v1.7.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!