× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 2ad8f2aa1ecc9248bedf72c8955bcd9c88d67352fb364c9ce5dd7c2265491df4
Tên tập tin: DOCD659612099.doc
Tỷ lệ phát hiện: 24 / 55
Ngày phân tích: 2019-03-08 07:08:33 UTC ( 2 tháng, 1 tuần trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware VB:Trojan.Agent.DQZO 20190308
Arcabit VB:Trojan.Agent.DQZO 20190308
Avast Other:Malware-gen [Trj] 20190308
AVG Other:Malware-gen [Trj] 20190308
BitDefender VB:Trojan.Agent.DQZO 20190308
ClamAV Doc.Downloader.Emotet-6870538-0 20190307
Cyren W97M/Downldr.BR.gen!Eldorado 20190308
Emsisoft VB:Trojan.Agent.DQZO (B) 20190308
ESET-NOD32 VBA/TrojanDownloader.Agent.NAA 20190308
Fortinet VBA/Agent.MYJ!tr.dldr 20190308
GData VB:Trojan.Agent.DQZO 20190308
Ikarus Trojan-Downloader.VBA.Agent 20190307
K7AntiVirus Trojan ( 005464381 ) 20190308
K7GW Trojan ( 005464381 ) 20190308
Kaspersky HEUR:Trojan.MSOffice.SAgent.gen 20190308
MAX malware (ai score=99) 20190308
McAfee W97M/Downloader.gw 20190308
Microsoft TrojanDownloader:O97M/Obfuse.DP 20190307
eScan VB:Trojan.Agent.DQZO 20190308
Qihoo-360 Win32/Trojan.5d4 20190308
Tencent Win32.Trojan-downloader.Agent.Wlpk 20190308
TrendMicro-HouseCall Trojan.W97M.POWLOAD.SMRV07 20190308
ZoneAlarm by Check Point HEUR:Trojan.MSOffice.SAgent.gen 20190308
Zoner Probably MacroXML 20190308
Acronis 20190222
AegisLab 20190308
AhnLab-V3 20190308
Alibaba 20190306
ALYac 20190308
Antiy-AVL 20190308
Avast-Mobile 20190307
Avira (no cloud) 20190307
Babable 20180918
Baidu 20190306
Bkav 20190307
CAT-QuickHeal 20190306
CMC 20190307
Comodo 20190308
CrowdStrike Falcon (ML) 20190212
Cybereason 20190109
DrWeb 20190308
eGambit 20190308
Endgame 20190215
F-Prot 20190308
F-Secure 20190308
Sophos ML 20181128
Jiangmin 20190308
Kingsoft 20190308
Malwarebytes 20190308
McAfee-GW-Edition 20190308
NANO-Antivirus 20190308
Palo Alto Networks (Known Signatures) 20190308
Panda 20190307
Rising 20190308
SentinelOne (Static ML) 20190203
Sophos AV 20190308
SUPERAntiSpyware 20190307
Symantec Mobile Insight 20190220
TACHYON 20190308
TheHacker 20190304
TotalDefense 20190307
Trapmine 20190301
Trustlook 20190308
VBA32 20190307
VIPRE 20190307
ViRobot 20190308
Yandex 20190306
File identification
MD5 623c3ac1b7ff7803a266c294613d268d
SHA1 6ae30a9ea6ef6c3976e12e1df23ec2ddbbd63bb4
SHA256 2ad8f2aa1ecc9248bedf72c8955bcd9c88d67352fb364c9ce5dd7c2265491df4
ssdeep
3072:Nd7yaKdpLfkD3u7GLLpwV6oiprzoNsxVAk+pkgCppOHhKOQ9UOyAv9:NBcdNkC7uLM6oIzb9+hCvOHhKOSUvM

File size 197.7 KB ( 202444 bytes )
File type XML
Magic literal
XML document text

TrID Microsoft Office XML Flat File Format Word Document (ASCII) (65.1%)
Microsoft Office XML Flat File Format (ASCII) (31.0%)
Generic XML (ASCII) (2.3%)
HyperText Markup Language (1.4%)
Tags
xml

VirusTotal metadata
First submission 2019-03-07 20:22:26 UTC ( 2 tháng, 1 tuần trước )
Last submission 2019-03-08 01:22:18 UTC ( 2 tháng, 1 tuần trước )
Tên tập tin JWU257764155533.doc
DOC0123520421.doc
DOCZ780731454.doc
ZVZPO28730481496739065862.doc
US91246254891.doc
US083244224793786886.doc
424412533.doc
DOCD659612099.doc
emotet_e2_2ad8f2aa1ecc9248bedf72c8955bcd9c88d67352fb364c9ce5dd7c2265491df4_2019-03-07__215003.doc
INSTR7880528987.doc
SGM00359876160234248324.doc
ExifTool file metadata
WordDocumentFontsFontPitchVal
variable

WordDocumentBodySectPRPictShapeType
#_x0000_t75

WordDocumentBodySectPRPictShapeStyle
width:468.75pt;height:207pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square

WordDocumentBodySectSectPrPgMarBottom
1440

WordDocumentStylesStyleNameVal
Normal

WordDocumentStylesStyleRPrLangBidi
AR-SA

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeId
_x0000_t75

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeLockExt
edit

MIMEType
application/xml

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarTopType
dxa

WordDocumentStylesStyleRsidVal
005A24B1

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePathConnecttype
rect

WordDocumentBodySectSectPrPgMarRight
1440

WordDocumentShapeDefaultsShapelayoutIdmapExt
edit

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePathExtrusionok
f

WordDocumentShapeDefaultsShapedefaultsExt
edit

WordDocumentBodySectPRPictShapeId
m38446

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarRightType
dxa

WordDocumentFontsFontName
Times New Roman

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeFormulasFEqn
if lineDrawn pixelLineWidth 0

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarTopW
0

WordDocumentFontsDefaultFontsCs
Times New Roman

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeLockAspectratio
t

WordDocumentStylesStylePPrSpacingLine
259

WordDocumentDocSuppDataBinDataName
i_76_2

WordDocumentDocPrZoomPercent
100

WordDocumentBodySectSectPrPgSzH
15840

WordDocumentFontsDefaultFontsAscii
Calibri

WordDocumentStylesStyleStyleId
Normal

WordDocumentBodySectSectPrPgSzW
12240

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePreferrelative
t

WordDocumentStylesStylePPrSpacingAfter
160

WordDocumentOcxPresent
no

WordDocumentStylesStyleTblPrTblIndType
dxa

WordDocumentDocPrRsidsRsidRootVal
005E6EE1

WordDocumentBodySectPRPictShapeSpid
_x0000_i1025

WordDocumentBodySectSectPrPgMarLeft
1440

WordDocumentBodySectSectPrColsSpace
720

WordDocumentStylesStyleBasedOnVal
Normal

WordDocumentStylesLatentStylesLsdExceptionName
Normal

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarRightW
108

WordDocumentDocPrDefaultTabStopVal
720

WordDocumentBodySectSectPrPgMarFooter
720

WordDocumentBodySectSectPrPgMarTop
1440

WordDocumentStylesStyleUiNameVal
Table Normal

WordDocumentBodySectSectPrPgMarHeader
720

WordDocumentBodySectPRRsidRPr
006B4A8D

FileTypeExtension
xml

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeStroked
f

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeCoordsize
21600,21600

WordDocumentDocPrCharacterSpacingControlVal
DontCompress

WordDocumentEmbeddedObjPresent
no

WordDocumentStylesStyleRPrRFontsAscii
Tahoma

WordDocumentStylesVersionOfBuiltInStylenamesVal
7

WordDocumentIgnoreSubtreeVal
http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml/sp2

WordDocumentBodySectPRPictBinData
(Binary data 89076 bytes, use -b option to extract)

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarBottomType
dxa

WordDocumentFontsFontCharsetVal
00

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarBottomW
0

WordDocumentStylesLatentStylesDefLockedState
off

WordDocumentDocPrRsidsRsidVal
005A24B1

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeFilled
f

WordDocumentBodySectPRPictShapeImagedataSrc
wordml://f6_1___

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeStrokeJoinstyle
miter

WordDocumentStylesStyleLinkVal
BalloonTextChar

WordDocumentStylesLatentStylesLatentStyleCount
375

WordDocumentDocPrAlwaysShowPlaceholderTextVal
off

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePath
m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe

WordDocumentBodySectSectPrPgMarGutter
0

WordDocumentDocPrViewVal
print

WordDocumentBodySectPRsidRDefault
005C6DF6

WordDocumentDocSuppDataBinData
(Binary data 89356 bytes, use -b option to extract)

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarLeftW
108

WordDocumentMacrosPresent
yes

WordDocumentFontsFontFamilyVal
Roman

WordDocumentStylesStyleRPrLangVal
EN-US

WordDocumentStylesStyleTblPrTblIndW
0

WordDocumentFontsDefaultFontsFareast
Calibri

WordDocumentStylesStyleRPrSzVal
22

WordDocumentBodySectPRsidR
005E6EE1

WordDocumentShapeDefaultsShapelayoutIdmapData
1

WordDocumentBodySectPRPictShapetypePathGradientshapeok
t

WordDocumentStylesStyleRPrLangFareast
EN-US

WordDocumentShapeDefaultsShapedefaultsSpidmax
1026

FileType
XML

WordDocumentBodySectPRPictBinDataName
wordml://f6_1___

WordDocumentBodySectSectPrRsidR
005E6EE1

WordDocumentDocPrPixelsPerInchVal
120

WordDocumentDocPrIgnoreMixedContentVal
off

WordDocumentBodySectPRPictShapetypeSpt
75

WordDocumentStylesStyleRPrFontVal
Calibri

WordDocumentStylesStyleTblPrTblCellMarLeftType
dxa

WordDocumentDocPrSaveInvalidXMLVal
off

WordDocumentStylesStyleRPrRFontsCs
Tahoma

WordDocumentStylesStyleDefault
on

WordDocumentShapeDefaultsShapelayoutExt
edit

WordDocumentStylesStyleType
paragraph

Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!