× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 360bae0c2eb596e9030ea4d25567389c26805c4ae34073c9aba741d51ac0a0f6
Tên tập tin: ef6o.jar
Tỷ lệ phát hiện: 43 / 60
Ngày phân tích: 2018-03-26 16:08:18 UTC ( 1 năm, 2 tháng trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware Trojan.GenericKD.3687924 20180326
AegisLab Java.Adwind.Jejpad!c 20180326
AhnLab-V3 HEUR/Jarex 20180326
Antiy-AVL Trojan[Backdoor]/Java.Adwind 20180326
Arcabit Java.Trojan.GenericGB.537 20180326
Avast Java:Malware-gen [Trj] 20180326
AVG Java:Malware-gen [Trj] 20180326
Avira (no cloud) JAVA/Adwind.CW 20180326
AVware Trojan.Java.Generic.a (v) 20180326
Baidu Multi.Threats.InArchive 20180326
BitDefender Trojan.GenericKD.3687924 20180326
CAT-QuickHeal Trojan.JAVA.Agent.JJ 20180326
ClamAV Java.Trojan.Adwind-6 20180326
Comodo TrojWare.Java.Agent.abheh 20180326
Cyren Java/Adwind.ST 20180326
DrWeb Java.Jrat.58 20180326
Emsisoft Trojan.GenericKD.3687924 (B) 20180326
ESET-NOD32 Java/Adwind.AAU 20180326
F-Prot Java/Adwind.ST 20180326
F-Secure Trojan.GenericKD.3687924 20180326
Fortinet Java/Adwind.AAU!tr 20180326
GData Trojan.JAVA.Agent.MP 20180326
Ikarus Trojan.Java.Adwind 20180326
Jiangmin Backdoor.Java.ep 20180326
K7AntiVirus Trojan ( 0050411e1 ) 20180326
K7GW Trojan ( 0050411e1 ) 20180326
Kaspersky Backdoor.Java.Adwind.cu 20180326
MAX malware (ai score=87) 20180326
McAfee Adwind.ag 20180326
McAfee-GW-Edition Adwind.ag 20180326
Microsoft Trojan:Java/Adwind.A 20180326
eScan Trojan.GenericKD.3687924 20180326
NANO-Antivirus Trojan.Text.JRat.ewtbtg 20180326
Panda Java/Adwin.A 20180325
Sophos AV Java/Adwind-KU 20180326
Symantec Trojan.Maljava 20180326
TrendMicro JAVA_AD.91F8801E 20180326
TrendMicro-HouseCall Suspici.194156A6 20180326
VBA32 Backdoor.Java.Adwind.cu 20180326
ViRobot JAVA.S.Agent.247088 20180326
Zillya Trojan.Adwind.JS.581 20180326
ZoneAlarm by Check Point Backdoor.Java.Adwind.cu 20180326
Zoner Java.Adwind.AAU 20180326
Alibaba 20180326
ALYac 20180326
Avast-Mobile 20180325
Bkav 20180326
CMC 20180326
CrowdStrike Falcon (ML) 20170201
Cybereason None
Cylance 20180326
eGambit 20180326
Endgame 20180316
Sophos ML 20180121
Kingsoft 20180326
Malwarebytes 20180326
nProtect 20180326
Palo Alto Networks (Known Signatures) 20180326
Qihoo-360 20180326
Rising 20180326
SentinelOne (Static ML) 20180225
SUPERAntiSpyware 20180326
Symantec Mobile Insight 20180311
Tencent 20180326
TheHacker 20180326
TotalDefense 20180326
Trustlook 20180326
VIPRE 20180326
WhiteArmor 20180324
Yandex 20180324
The file being studied is a Java Archive! Typically a JAR file contains the class files and auxiliary resources associated with applets and applications.
Archive metadata
Total directories 0
Maximum directory depth 0
Total files 42
Maximum member date 2018-03-22 03:46:56
Minimum member date 2018-03-22 03:46:42
Manifest
Java packages
Interesting strings
Embedded files by type
binary 6
ascii 1
class 34
zip 1
Embedded files
The file being studied is a compressed stream! Details about the compressed contents follow.
Contained files
Compression metadata
Contained files
42
Uncompressed size
525752
Highest datetime
2018-03-22 03:46:56
Lowest datetime
2018-03-22 03:46:42
Contained files by extension
box
1
MF
1
E
1
YFo
1
V
1
Contained files by type
Java Bytecode
34
unknown
7
ZIP
1
File identification
MD5 045f8c6a89211439acb6b8fd83855f8f
SHA1 7bfba0f59e8df548db593ea661f0c12e5aa1ee81
SHA256 360bae0c2eb596e9030ea4d25567389c26805c4ae34073c9aba741d51ac0a0f6
ssdeep
12288:8/kwX/y4rUBi5EI7kyP8AljBLI5pxogQNUhIK/0c2qnAn:vgki5EYkc8AljF6sS7B2qnG

File size 479.4 KB ( 490860 bytes )
File type JAR
Magic literal
Zip archive data, at least v2.0 to extract

TrID ZIP compressed archive (80.0%)
PrintFox/Pagefox bitmap (var. P) (20.0%)
Tags
jar

VirusTotal metadata
First submission 2018-03-26 16:08:18 UTC ( 1 năm, 2 tháng trước )
Last submission 2019-05-14 03:19:16 UTC ( 1 tuần, 4 ngày trước )
Tên tập tin ef6o.jar
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!