× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 4493bb15f9a1cfb38eb163ddc7df44e71617b39945f09193a9771234c58f3004
Tên tập tin: rizAdu8QIeTuiC6y8.exe
Tỷ lệ phát hiện: 43 / 70
Ngày phân tích: 2019-02-13 00:18:31 UTC ( 3 tháng, 1 tuần trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware Gen:Variant.Razy.462154 20190213
AhnLab-V3 Trojan/Win32.Emotet.R254975 20190212
ALYac Gen:Variant.Razy.462154 20190213
Arcabit Trojan.Razy.D70D4A 20190212
Avast Win32:BankerX-gen [Trj] 20190212
AVG Win32:BankerX-gen [Trj] 20190212
BitDefender Gen:Variant.Razy.462154 20190212
CAT-QuickHeal Trojan.Emotet.X4 20190212
Comodo Malware@#2mwwiyk1gtuwp 20190212
CrowdStrike Falcon (ML) malicious_confidence_100% (W) 20181023
Cylance Unsafe 20190213
Cyren W32/Trojan.HJAA-2894 20190212
DrWeb Trojan.DownLoader27.30756 20190213
Emsisoft Gen:Variant.Razy.462154 (B) 20190213
Endgame malicious (high confidence) 20181108
ESET-NOD32 a variant of Win32/GenKryptik.CZAY 20190213
Fortinet W32/GenKryptik.CZAY!tr 20190212
GData Gen:Variant.Razy.462154 20190213
Ikarus Trojan-Banker.Emotet 20190212
K7AntiVirus Trojan ( 005477b01 ) 20190212
K7GW Trojan ( 005477b01 ) 20190212
Kaspersky Trojan-Banker.Win32.Emotet.cfcx 20190212
Malwarebytes Trojan.Emotet 20190212
MAX malware (ai score=100) 20190213
McAfee RDN/Generic.dx 20190213
McAfee-GW-Edition RDN/Generic.dx 20190212
Microsoft Trojan:Win32/Emotet.AC!bit 20190212
eScan Gen:Variant.Razy.462154 20190212
NANO-Antivirus Virus.Win32.Gen.ccmw 20190213
Palo Alto Networks (Known Signatures) generic.ml 20190213
Panda Trj/Genetic.gen 20190212
Qihoo-360 HEUR/QVM20.1.26B9.Malware.Gen 20190213
Rising Trojan.GenKryptik!8.AA55 (CLOUD) 20190212
SentinelOne (Static ML) static engine - malicious 20190203
Sophos AV Mal/Emotet-Q 20190212
Symantec Trojan.Emotet 20190212
Tencent Win32.Trojan-banker.Emotet.Egfa 20190213
Trapmine malicious.high.ml.score 20190123
TrendMicro TrojanSpy.Win32.EMOTET.THBABAI 20190213
TrendMicro-HouseCall TrojanSpy.Win32.EMOTET.THBABAI 20190212
VBA32 BScope.Trojan.Refinka 20190212
Webroot W32.Trojan.Emotet 20190213
ZoneAlarm by Check Point Trojan-Banker.Win32.Emotet.cfcx 20190212
Acronis 20190212
AegisLab 20190212
Alibaba 20180921
Antiy-AVL 20190212
Avast-Mobile 20190212
Avira (no cloud) 20190212
Babable 20180918
Baidu 20190202
Bkav 20190201
ClamAV 20190212
CMC 20190212
Cybereason 20190109
eGambit 20190213
F-Prot 20190212
F-Secure 20190212
Sophos ML 20181128
Jiangmin 20190212
Kingsoft 20190213
SUPERAntiSpyware 20190206
Symantec Mobile Insight 20190207
TACHYON 20190212
TheHacker 20190212
TotalDefense 20190212
Trustlook 20190213
ViRobot 20190212
Yandex 20190212
Zillya 20190212
Zoner 20190213
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998

Product Microsoft Distributed Transaction Coordinator
Internal name MSDTCTM.DLL
File version 2001.12.4414.258
Description MS DTC transaction manager DLL
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2019-02-11 06:21:45
Entry Point 0x0001327C
Number of sections 5
PE sections
PE imports
GetLengthSid
GetSidSubAuthorityCount
GetPath
GetThreadContext
GetCalendarInfoEx
IsSystemResumeAutomatic
GetLargestConsoleWindowSize
FindClose
GetFileInformationByHandle
GetCommConfig
GetModuleHandleW
InitializeSecurityContextW
GetUpdateRect
GetDlgItemInt
FindFirstUrlCacheEntryExW
towupper
MkParseDisplayNameEx
Number of PE resources by type
RT_VERSION 1
Number of PE resources by language
ENGLISH US 1
PE resources
ExifTool file metadata
CodeSize
81408

SubsystemVersion
5.0

LinkerVersion
12.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
2001.12.4414.258

LanguageCode
English (U.S.)

FileFlagsMask
0x003f

FileDescription
MS DTC transaction manager DLL

ImageFileCharacteristics
Executable, 32-bit

CharacterSet
Windows, Latin1

InitializedDataSize
398336

EntryPoint
0x1327c

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998

FileVersion
2001.12.4414.258

TimeStamp
2019:02:11 07:21:45+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
MSDTCTM.DLL

ProductVersion
03.01.00.4414

UninitializedDataSize
0

OSVersion
5.0

FileOS
Win32

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CompanyName
Microsoft Corporation

LegalTrademarks
Microsoft(R) is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation

ProductName
Microsoft Distributed Transaction Coordinator

ProductVersionNumber
3.1.0.4414

FileTypeExtension
exe

ObjectFileType
Dynamic link library

File identification
MD5 8dfaf3580eed87cbcd49fbeaa80a34da
SHA1 eed2eee8c290307e2f595a8d8afee076f7a07d9d
SHA256 4493bb15f9a1cfb38eb163ddc7df44e71617b39945f09193a9771234c58f3004
ssdeep
3072:n4QiZUtG2Fe0gTZsLDaAg2NBh3Gn+gxKASQXuJ66nunkMjQGzlucbbYxlCLm9jpJ:W6xckGzlXvYxlka

authentihash f1939edc3d398e1eca9c55f671e1276c68f3ba7b00fecbb013f09fd33b86a14d
imphash f8c047467d5a7000c66521d97850f292
File size 461.5 KB ( 472576 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Dynamic Link Library (generic) (34.2%)
Win32 Executable (generic) (23.4%)
Win16/32 Executable Delphi generic (10.7%)
OS/2 Executable (generic) (10.5%)
Generic Win/DOS Executable (10.4%)
Tags
peexe

VirusTotal metadata
First submission 2019-02-11 06:33:21 UTC ( 3 tháng, 1 tuần trước )
Last submission 2019-02-11 06:33:21 UTC ( 3 tháng, 1 tuần trước )
Tên tập tin MSDTCTM.DLL
rizAdu8QIeTuiC6y8.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!