× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 50b3db5df4f5e4ff55d31edfbb925ffae36e265cc84e9b1669ec78da17121b9a
Tên tập tin: GTA Online Modding Tool v1.70.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 49
Ngày phân tích: 2013-12-13 00:41:00 UTC ( 4 năm, 7 tháng trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware 20131211
Yandex 20131212
AhnLab-V3 20131212
AntiVir 20131213
Antiy-AVL 20131210
Avast 20131213
AVG 20131212
Baidu-International 20131212
BitDefender 20131211
Bkav 20131212
ByteHero 20130613
CAT-QuickHeal 20131209
ClamAV 20131213
CMC 20131212
Commtouch 20131213
Comodo 20131213
DrWeb 20131213
Emsisoft 20131213
ESET-NOD32 20131213
F-Prot 20131213
F-Secure 20131212
Fortinet 20131212
GData 20131212
Ikarus 20131212
Jiangmin 20131212
K7AntiVirus 20131212
K7GW 20131212
Kaspersky 20131213
Kingsoft 20130829
Malwarebytes 20131212
McAfee 20131213
McAfee-GW-Edition 20131212
Microsoft 20131213
eScan 20131212
NANO-Antivirus 20131212
Norman 20131212
nProtect 20131212
Panda 20131212
Rising 20131210
Sophos AV 20131213
SUPERAntiSpyware 20131212
Symantec 20131212
TheHacker 20131212
TotalDefense 20131212
TrendMicro 20131213
TrendMicro-HouseCall 20131213
VBA32 20131211
VIPRE 20131213
ViRobot 20131212
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright © 2013

Product GTA Online Modding Hack
Original name GTA Online Modding Hack.exe
Internal name GTA Online Modding Hack.exe
File version 1.0.0.0
Description GTA Online Modding Hack
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2013-12-12 19:57:11
Entry Point 0x001D63BE
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 6
RT_MANIFEST 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 9
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
8.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
373248

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright 2013

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2013:12:12 20:57:11+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
GTA Online Modding Hack.exe

FileAccessDate
2014:06:01 18:59:02+01:00

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
GTA Online Modding Hack

OSVersion
4.0

FileCreateDate
2014:06:01 18:59:02+01:00

OriginalFilename
GTA Online Modding Hack.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
1917952

ProductName
GTA Online Modding Hack

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x1d63be

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

Compressed bundles
File identification
MD5 f86b94ec5519fe0682af5afc5acf2ea2
SHA1 d0863bb1f41c2605dad37543a58892ee558c9ad1
SHA256 50b3db5df4f5e4ff55d31edfbb925ffae36e265cc84e9b1669ec78da17121b9a
ssdeep
24576:YJ2poB2UJrLKmjF0flJ2poSJ2poqJ2pomE+D04J2po:8HLKmJA2eqkc

imphash f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
File size 2.2 MB ( 2292224 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (55.8%)
Win64 Executable (generic) (21.0%)
Windows Screen Saver (9.9%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.0%)
Win32 Executable (generic) (3.4%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2013-12-13 00:41:00 UTC ( 4 năm, 7 tháng trước )
Last submission 2014-06-01 17:54:04 UTC ( 4 năm, 1 tháng trước )
Tên tập tin GTA Online Modding Tool v1.70.exe
GTA Online Modding Hack.exe
file-7058481_exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!