× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 53a5054e507ec2825e3a19767e5c4cff5a19d46de52f3fe68ae9edf2e169227c
Tên tập tin: Microsoft Points Generator.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 49
Ngày phân tích: 2013-12-14 22:34:47 UTC ( 4 năm, 7 tháng trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware 20131211
Yandex 20131214
AhnLab-V3 20131214
AntiVir 20131214
Antiy-AVL 20131210
Avast 20131214
AVG 20131214
Baidu-International 20131213
BitDefender 20131211
Bkav 20131214
ByteHero 20130613
CAT-QuickHeal 20131209
ClamAV 20131214
CMC 20131213
Commtouch 20131214
Comodo 20131214
DrWeb 20131214
Emsisoft 20131214
ESET-NOD32 20131214
F-Prot 20131214
F-Secure 20131214
Fortinet 20131214
GData 20131214
Ikarus 20131214
Jiangmin 20131214
K7AntiVirus 20131213
K7GW 20131213
Kaspersky 20131214
Kingsoft 20130829
Malwarebytes 20131214
McAfee 20131214
McAfee-GW-Edition 20131214
Microsoft 20131214
eScan 20131214
NANO-Antivirus 20131214
Norman 20131214
nProtect 20131213
Panda 20131214
Rising 20131210
Sophos AV 20131214
SUPERAntiSpyware 20131214
Symantec 20131214
TheHacker 20131214
TotalDefense 20131214
TrendMicro 20131214
TrendMicro-HouseCall 20131214
VBA32 20131213
VIPRE 20131214
ViRobot 20131214
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright © 2013

Product Microsoft Points Generator
Original name Microsoft Points Generator.exe
Internal name Microsoft Points Generator.exe
File version 1.0.0.0
Description Microsoft Points Generator
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2013-12-14 22:32:21
Entry Point 0x002388EE
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 6
RT_GROUP_ICON 1
RT_VERSION 1
RT_MANIFEST 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 9
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
8.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
373248

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright 2013

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2013:12:14 23:32:21+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Microsoft Points Generator.exe

FileAccessDate
2014:03:25 20:26:15+01:00

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
Microsoft Points Generator

OSVersion
4.0

FileCreateDate
2014:03:25 20:26:15+01:00

OriginalFilename
Microsoft Points Generator.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
2320896

ProductName
Microsoft Points Generator

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x2388ee

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

Compressed bundles
File identification
MD5 8ed04ccd49d3f0d532f7c6256eee791a
SHA1 79c33c0aed545014ea6f19c9cd0460325904b09c
SHA256 53a5054e507ec2825e3a19767e5c4cff5a19d46de52f3fe68ae9edf2e169227c
ssdeep
49152:ioD5Wx4XD3t09FA3dqwGD+T+DPS+S+loD5WoD5:tWx4XD3oFIG1DavzB

imphash f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
File size 2.6 MB ( 2695168 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (55.8%)
Win64 Executable (generic) (21.0%)
Windows Screen Saver (9.9%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.0%)
Win32 Executable (generic) (3.4%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2013-12-14 22:34:47 UTC ( 4 năm, 7 tháng trước )
Last submission 2014-03-25 19:29:42 UTC ( 4 năm, 3 tháng trước )
Tên tập tin Microsoft Points Generator.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!