× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 7264478737f857bfbf6f733be0e9c84aa0da61f2245b06d57508aa5c8f393a55
Tên tập tin: Dragon City Hack Tool v3.2.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 41
Ngày phân tích: 2012-07-27 20:02:06 UTC ( 5 năm, 11 tháng trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
AhnLab-V3 20120727
AntiVir 20120727
Antiy-AVL 20120727
Avast 20120727
AVG 20120727
BitDefender 20120727
ByteHero 20120723
CAT-QuickHeal 20120727
ClamAV 20120727
Commtouch 20120727
Comodo 20120727
DrWeb 20120727
Emsisoft 20120727
eSafe 20120726
ESET-NOD32 20120727
F-Prot 20120727
F-Secure 20120727
Fortinet 20120727
GData 20120727
Ikarus 20120727
Jiangmin 20120727
K7AntiVirus 20120727
Kaspersky 20120727
McAfee 20120727
McAfee-GW-Edition 20120727
Microsoft 20120727
Norman 20120727
nProtect 20120727
Panda 20120727
Rising 20120726
Sophos AV 20120727
SUPERAntiSpyware 20120727
Symantec 20120727
TheHacker 20120726
TotalDefense 20120726
TrendMicro 20120727
TrendMicro-HouseCall 20120727
VBA32 20120727
VIPRE 20120727
ViRobot 20120727
VirusBuster 20120727
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright (c) Team Svoboda 2012

Publisher HackArchive
Product Dragon City Hack Tool
Original name Dragon City Hack Tool.exe
Internal name Dragon City Hack Tool.exe
File version 2.2.1.6
Description Dragon City Hack Tool v3.2
Comments Unlimited Gold,Food,Gem Generator
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2012-07-26 18:29:42
Entry Point 0x0008408E
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

Comments
Unlimited Gold,Food,Gem Generator

LinkerVersion
8.0

ImageVersion
0.0

ProductName
Dragon City Hack Tool

FileVersionNumber
2.2.1.6

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

FileDescription
Dragon City Hack Tool v3.2

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
14848

OriginalFilename
Dragon City Hack Tool.exe

MIMEType
application/octet-stream

Subsystem
Windows GUI

FileVersion
2.2.1.6

TimeStamp
2012:07:26 20:29:42+02:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Dragon City Hack Tool.exe

ProductVersion
2.2.1.6

UninitializedDataSize
0

OSVersion
4.0

FileOS
Win32

LegalCopyright
Copyright Team Svoboda 2012

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CompanyName
HackArchive

CodeSize
532992

FileSubtype
0

ProductVersionNumber
2.2.1.6

EntryPoint
0x8408e

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
3.2.1.9

File identification
MD5 cdfed7d348f115b81d06c3e7e0e428e6
SHA1 003c72b55781f38038de8eb2974ebcfaf303b1db
SHA256 7264478737f857bfbf6f733be0e9c84aa0da61f2245b06d57508aa5c8f393a55
ssdeep
12288:lSrE/oQVi7dqd9iHwouJA9+bAZBQ4PML1zC:lSrEjix2aeWfBQ8YFC

File size 536.0 KB ( 548864 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
MS-DOS executable PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (79.2%)
Windows Screen Saver (14.1%)
Win16/32 Executable Delphi generic (2.2%)
Generic Win/DOS Executable (2.1%)
DOS Executable Generic (2.1%)
Tags
peexe

VirusTotal metadata
First submission 2012-07-27 20:02:06 UTC ( 5 năm, 11 tháng trước )
Last submission 2012-07-27 20:02:06 UTC ( 5 năm, 11 tháng trước )
Tên tập tin Dragon City Hack Tool v3.2.exe
Dragon City Hack Tool.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!