× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 75c7088ed36b8066ad4c82e108fefefcf98bc9424dae74e5fd5c6a87330130ff
Tên tập tin: Tekken Tag Tournament 2 PS3.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 42
Ngày phân tích: 2012-09-11 11:57:18 UTC ( 5 năm, 10 tháng trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
AhnLab-V3 20120911
AntiVir 20120911
Antiy-AVL 20120911
Avast 20120911
AVG 20120911
BitDefender 20120911
ByteHero 20120817
CAT-QuickHeal 20120911
ClamAV 20120911
Commtouch 20120911
Comodo 20120911
DrWeb 20120911
Emsisoft 20120911
eSafe 20120911
ESET-NOD32 20120911
F-Prot 20120910
F-Secure 20120911
Fortinet 20120830
GData 20120911
Ikarus 20120911
Jiangmin 20120911
K7AntiVirus 20120910
Kaspersky 20120911
McAfee 20120911
McAfee-GW-Edition 20120911
Microsoft 20120911
Norman 20120911
nProtect 20120911
Panda 20120911
PCTools 20120911
Rising 20120911
Sophos AV 20120911
SUPERAntiSpyware 20120911
Symantec 20120911
TheHacker 20120910
TotalDefense 20120911
TrendMicro 20120911
TrendMicro-HouseCall 20120911
VBA32 20120911
VIPRE 20120911
ViRobot 20120911
VirusBuster 20120910
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright (c) 2011

Product WindowsApplication1
Original name Tekken Tag Tournament 2 PS3.exe
Internal name Tekken Tag Tournament 2 PS3.exe
File version 1.0.0.0
Description Tekken Tag Tournament 2 PS3
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2012-09-11 09:59:45
Entry Point 0x00045EDE
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 5
RT_MANIFEST 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 8
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
8.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
37376

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright 2011

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2012:09:11 11:59:45+02:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Tekken Tag Tournament 2 PS3.exe

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
Tekken Tag Tournament 2 PS3

OSVersion
4.0

OriginalFilename
Tekken Tag Tournament 2 PS3.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
278528

ProductName
WindowsApplication1

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x45ede

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 ed032df4e551ecdbe9976a9e9b0383c2
SHA1 43e8d70c17e17cf5d2ccdd26d523caa4924bfcdb
SHA256 75c7088ed36b8066ad4c82e108fefefcf98bc9424dae74e5fd5c6a87330130ff
ssdeep
3072:OLjRQStH9TjF6BwPumblFojjlO5y74GiGn+GKMv7Q7pfTDR7VmhTmSzUnpJAaEjn:OLjRQeWB+ojJO8nnZzQL4hhzUnp+ik

File size 309.5 KB ( 316928 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (72.5%)
Windows Screen Saver (12.9%)
Win32 Executable Generic (8.4%)
Win16/32 Executable Delphi generic (2.0%)
Generic Win/DOS Executable (1.9%)
Tags
peexe

VirusTotal metadata
First submission 2012-09-11 11:57:18 UTC ( 5 năm, 10 tháng trước )
Last submission 2012-09-11 11:57:18 UTC ( 5 năm, 10 tháng trước )
Tên tập tin Tekken Tag Tournament 2 PS3.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!