× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 82517507ada2fe541b6035fa952fad894ac3c2657294eccf8e9526facc1d7689
Tên tập tin: Birds of Steel.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 42
Ngày phân tích: 2012-03-07 16:25:37 UTC ( 6 năm, 4 tháng trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
AhnLab-V3 20120307
AntiVir 20120307
Antiy-AVL 20120305
Avast 20120307
AVG 20120307
BitDefender 20120307
ByteHero 20120305
CAT-QuickHeal 20120307
ClamAV 20120307
Commtouch 20120307
Comodo 20120307
DrWeb 20120307
Emsisoft 20120307
eSafe 20120305
eTrust-Vet 20120306
F-Prot 20120307
F-Secure 20120307
Fortinet 20120305
GData 20120307
Ikarus 20120307
Jiangmin 20120301
K7AntiVirus 20120306
Kaspersky 20120307
McAfee 20120307
McAfee-GW-Edition 20120307
Microsoft 20120307
NOD32 20120307
Norman 20120304
nProtect 20120307
PCTools 20120228
Prevx 20120307
Rising 20120307
Sophos AV 20120307
SUPERAntiSpyware 20120307
Symantec 20120305
TheHacker 20120306
TrendMicro 20120306
TrendMicro-HouseCall 20120307
VBA32 20120306
VIPRE 20120307
ViRobot 20120307
VirusBuster 20120307
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright (c) Rizwan 2012

Publisher Rizwan
Product Mass_Effect_3
Original name Mass Effect 3.exe
Internal name Mass Effect 3.exe
File version 1.0.0.0
Description Mass_Effect_3
PE header basic information
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

InitializedDataSize
4096

ImageVersion
0.0

ProductName
Mass_Effect_3

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

LinkerVersion
8.0

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

Subsystem
Windows GUI

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2012:03:07 12:21:56+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Mass Effect 3.exe

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
Mass_Effect_3

OSVersion
4.0

OriginalFilename
Mass Effect 3.exe

LegalCopyright
Copyright Rizwan 2012

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CompanyName
Rizwan

CodeSize
555008

FileSubtype
0

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x8974e

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 7798b9e5a76bf7922c13741fdb4f4d55
SHA1 908bcb5cc9de6ec78f1b27a8674bd7ed3f34984a
SHA256 82517507ada2fe541b6035fa952fad894ac3c2657294eccf8e9526facc1d7689
ssdeep
12288:UxZeuHbs027wGedFTfARAmn+NKFDlFcRij:UxZeuHY02MBTsRAQ+NkxFq

File size 547.0 KB ( 560128 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
MS-DOS executable PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (72.5%)
Windows Screen Saver (12.9%)
Win32 Executable Generic (8.4%)
Win16/32 Executable Delphi generic (2.0%)
Generic Win/DOS Executable (1.9%)
VirusTotal metadata
First submission 2012-03-07 16:25:37 UTC ( 6 năm, 4 tháng trước )
Last submission 2012-03-07 16:25:37 UTC ( 6 năm, 4 tháng trước )
Tên tập tin Birds of Steel.exe
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!