× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: 82a1dafd2385e53ba46ebd0df595ad7134f4e3ef39922911e115cab7882f498d
Tên tập tin: WWE 13 Mike Tyson DLC.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 42
Ngày phân tích: 2012-11-05 20:35:49 UTC ( 5 năm, 6 tháng trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Yandex 20121105
AhnLab-V3 20121105
AntiVir 20121105
Antiy-AVL 20121105
Avast 20121105
AVG 20121105
BitDefender 20121105
ByteHero 20121104
CAT-QuickHeal 20121105
ClamAV 20121105
Commtouch 20121105
Comodo 20121105
DrWeb 20121105
Emsisoft 20121105
eSafe 20121104
ESET-NOD32 20121105
F-Prot 20121105
F-Secure 20121105
Fortinet 20121105
GData 20121105
Ikarus 20121105
Jiangmin 20121105
K7AntiVirus 20121105
Kaspersky 20121105
Kingsoft 20121105
McAfee 20121105
McAfee-GW-Edition 20121105
Microsoft 20121105
Norman 20121105
nProtect 20121105
Panda 20121105
Rising 20121105
Sophos AV 20121105
SUPERAntiSpyware 20121105
Symantec 20121105
TheHacker 20121104
TotalDefense 20121105
TrendMicro 20121105
TrendMicro-HouseCall 20121105
VBA32 20121105
VIPRE 20121105
ViRobot 20121105
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Version 1.0.0.0
Original name WWE 13 Mike Tyson DLC.exe
Internal name WWE 13 Mike Tyson DLC.exe
File version 1.0.0.0
Description WWE 13 Mike Tyson DLC
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2012-11-05 20:19:27
Entry Point 0x0002A60E
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 1
RT_MANIFEST 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 4
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
8.0

ImageVersion
0.0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
19968

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2012:11:05 21:19:27+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
WWE 13 Mike Tyson DLC.exe

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
WWE 13 Mike Tyson DLC

OSVersion
4.0

OriginalFilename
WWE 13 Mike Tyson DLC.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
165888

FileSubtype
0

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x2a60e

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 f0b4691cea200ad82e5f1a4e2ea25c14
SHA1 098b51a5a0c254ba93df813d0788920c09c09fcd
SHA256 82a1dafd2385e53ba46ebd0df595ad7134f4e3ef39922911e115cab7882f498d
ssdeep
3072:A+faLBum3tbf7JooF55AFMkPdIelyOaEcWsDkktC2Y/C2Y/C2YzRgPJm2Syo+faF:A+fhm3tbf7l5AFMkPh7dpsDkkw2Yq2Y/

File size 182.5 KB ( 186880 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (55.8%)
Win64 Executable (generic) (21.0%)
Windows Screen Saver (9.9%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.0%)
Win32 Executable (generic) (3.4%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2012-11-05 20:35:49 UTC ( 5 năm, 6 tháng trước )
Last submission 2012-11-05 20:35:49 UTC ( 5 năm, 6 tháng trước )
Tên tập tin WWE 13 Mike Tyson DLC.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!