× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: b7d4bd9ac93e345352e1e5bbb87fa4af2134828e72db6f047e54fbcda361ba5d
Tên tập tin: Halo 4 Crimson Map Pack DLC.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 29
Ngày phân tích: 2012-12-09 14:52:43 UTC ( 5 năm, 6 tháng trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
Yandex 20121209
AntiVir 20121209
Antiy-AVL 20121204
Avast 20121209
BitDefender 20121209
CAT-QuickHeal 20121209
ClamAV 20121208
Commtouch 20121209
Comodo 20121209
Emsisoft 20121209
ESET-NOD32 20121209
F-Prot 20121209
Fortinet 20121209
Ikarus 20121209
Jiangmin 20121209
K7AntiVirus 20121208
Kingsoft 20121206
Malwarebytes 20121209
eScan 20121209
NANO-Antivirus 20121209
Norman 20121209
nProtect 20121208
Panda 20121209
PCTools 20121209
SUPERAntiSpyware 20121208
TheHacker 20121207
TotalDefense 20121209
VIPRE 20121209
ViRobot 20121209
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2012-12-09 14:49:06
Entry Point 0x0002998E
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 1
RT_MANIFEST 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 4
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
8.0

ImageVersion
0.0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
19968

OriginalFilename
Halo 4 Crimson Map Pack DLC.exe

MIMEType
application/octet-stream

Subsystem
Windows GUI

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2012:12:09 14:49:06+00:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Halo 4 Crimson Map Pack DLC.exe

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
Halo 4 Crimson Map Pack DLC

OSVersion
4.0

FileOS
Win32

LegalCopyright

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
162304

FileSubtype
0

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x2998e

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 104d1379979d312426afebb696868c63
SHA1 72cad616a45d41ea45ce61f52009499f0890f0ea
SHA256 b7d4bd9ac93e345352e1e5bbb87fa4af2134828e72db6f047e54fbcda361ba5d
ssdeep
3072:nm3tbfmsmqR+MqxtSGHmb8wh26GcDkktC2Y/C2Y/C2Yja0Zs2cXua:nm3tbfoJxtSGUscDkkw2Yq2Yq2Yja0ZS

File size 179.0 KB ( 183296 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
MS-DOS executable PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (72.5%)
Windows Screen Saver (12.9%)
Win32 Executable Generic (8.4%)
Win16/32 Executable Delphi generic (2.0%)
Generic Win/DOS Executable (1.9%)
Tags
peexe

VirusTotal metadata
First submission 2012-12-09 14:52:43 UTC ( 5 năm, 6 tháng trước )
Last submission 2012-12-09 14:52:43 UTC ( 5 năm, 6 tháng trước )
Tên tập tin Halo 4 Crimson Map Pack DLC.exe
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!