× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: bdbb87d7e54d09144a3949b290a67c409d6dc0e616cc2bb5246f12838f3f99b4
Tên tập tin: Knightfall Pack DLC.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 47
Ngày phân tích: 2013-10-24 20:07:54 UTC ( 4 năm, 8 tháng trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
Yandex 20131024
AhnLab-V3 20131024
AntiVir 20131024
Antiy-AVL 20131024
Avast 20131024
AVG 20131024
Baidu-International 20131024
BitDefender 20090218
Bkav 20131024
ByteHero 20131024
CAT-QuickHeal 20131023
ClamAV 20131024
Commtouch 20131024
Comodo 20131024
DrWeb 20131024
Emsisoft 20131024
ESET-NOD32 20131024
F-Prot 20131024
F-Secure 20131024
Fortinet 20131024
GData 20131024
Ikarus 20131024
Jiangmin 20131024
K7AntiVirus 20131024
K7GW 20131024
Kaspersky 20131024
Kingsoft 20130829
Malwarebytes 20131024
McAfee 20131024
McAfee-GW-Edition 20131024
Microsoft 20131024
eScan 20131023
NANO-Antivirus 20131024
Norman 20131024
nProtect 20131024
Panda 20131024
Rising 20131024
Sophos AV 20131024
SUPERAntiSpyware 20131024
Symantec 20131024
TheHacker 20131024
TotalDefense 20131023
TrendMicro 20131024
TrendMicro-HouseCall 20131024
VBA32 20131024
VIPRE 20131024
ViRobot 20131024
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Original name Knightfall Pack DLC.exe
Internal name Knightfall Pack DLC.exe
File version 1.0.0.0
Description Knightfall Pack DLC
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2013-10-24 20:06:10
Entry Point 0x00025E5E
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 1
RT_GROUP_ICON 1
RT_VERSION 1
RT_MANIFEST 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 4
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

InitializedDataSize
19456

ImageVersion
0.0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

LinkerVersion
8.0

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2013:10:24 21:06:10+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Knightfall Pack DLC.exe

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
Knightfall Pack DLC

OSVersion
4.0

OriginalFilename
Knightfall Pack DLC.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
147456

FileSubtype
0

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x25e5e

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 d7ea95dbf30174ec55726ab800a631e7
SHA1 6cecabcfc9c24f809b4d075a449dae539500ef78
SHA256 bdbb87d7e54d09144a3949b290a67c409d6dc0e616cc2bb5246f12838f3f99b4
ssdeep
3072:f8oSm3tbf7FxEZ7SuZuRc2mMKwAP38hLYgK4xgK4xgK4ipZf27J88o:dSm3tbffEZ7gRc2M38hLbuuOpP

File size 164.0 KB ( 167936 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (55.8%)
Win64 Executable (generic) (21.0%)
Windows Screen Saver (9.9%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.0%)
Win32 Executable (generic) (3.4%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2013-10-24 20:07:54 UTC ( 4 năm, 8 tháng trước )
Last submission 2013-10-24 20:07:54 UTC ( 4 năm, 8 tháng trước )
Tên tập tin Knightfall Pack DLC.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!