× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: bf257ddb416518f318555268324ea0a6414aeef7924cc934bcf12f49c92c0935
Tên tập tin: GetLink 1.7.exe
Tỷ lệ phát hiện: 1 / 47
Ngày phân tích: 2014-02-26 13:56:53 UTC ( 4 năm trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
Symantec WS.Reputation.1 20140226
Ad-Aware 20140226
Yandex 20140225
AntiVir 20140226
Antiy-AVL 20140226
Avast 20140226
AVG 20140226
Baidu-International 20140226
BitDefender 20140226
Bkav 20140225
CAT-QuickHeal 20140226
ClamAV 20140226
CMC 20140220
Commtouch 20140226
Comodo 20140226
DrWeb 20140226
Emsisoft 20140226
ESET-NOD32 20140226
F-Prot 20140226
F-Secure 20140226
Fortinet 20140226
GData 20140226
Ikarus 20140226
Jiangmin 20140226
K7AntiVirus 20140226
K7GW 20140226
Kaspersky 20140226
Kingsoft 20140226
Malwarebytes 20140226
McAfee 20140226
McAfee-GW-Edition 20140226
Microsoft 20140226
eScan 20140226
NANO-Antivirus 20140226
Norman 20140226
nProtect 20140226
Panda 20140226
Qihoo-360 20140220
Rising 20140226
Sophos AV 20140226
SUPERAntiSpyware 20140226
TheHacker 20140226
TotalDefense 20140226
TrendMicro 20140226
TrendMicro-HouseCall 20140226
VBA32 20140226
VIPRE 20140226
ViRobot 20140226
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright ©vanthinh 2013

Product Get Link Fshare
Original name GetLinkF.exe
Internal name GetLinkF.exe
File version 1.6.0.0
Description Get Link Fshare
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2013-07-09 18:39:02
Entry Point 0x000C2B92
Number of sections 3
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 10
RT_GROUP_ICON 1
RT_VERSION 1
RT_MANIFEST 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 13
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

LinkerVersion
8.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
1.6.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
167936

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright vanthinh 2013

FileVersion
1.6.0.0

TimeStamp
2013:07:09 19:39:02+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
GetLinkF.exe

FileAccessDate
2014:02:26 14:57:20+01:00

ProductVersion
1.6.0.0

FileDescription
Get Link Fshare

OSVersion
4.0

FileCreateDate
2014:02:26 14:57:20+01:00

OriginalFilename
GetLinkF.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
789504

ProductName
Get Link Fshare

ProductVersionNumber
1.6.0.0

EntryPoint
0xc2b92

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.6.0.0

Compressed bundles
File identification
MD5 9ff2f056efca2232980cb5cc31132720
SHA1 411fccb4287d1ba9fe77cdb0495c2aaae172668a
SHA256 bf257ddb416518f318555268324ea0a6414aeef7924cc934bcf12f49c92c0935
ssdeep
12288:KXb6j7duS4ZI3J4SOsxmEl+FoO9lhhVLLMAyKveR7EjpNfJ6lYBKk6g7grC1UQ:Y6j7hxmqq7JLMAtGcptJ6lYb6gErKUQ

imphash f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
File size 935.5 KB ( 957952 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (63.1%)
Win64 Executable (generic) (23.8%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.6%)
Win32 Executable (generic) (3.8%)
Generic Win/DOS Executable (1.7%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2013-07-09 16:05:48 UTC ( 4 năm, 8 tháng trước )
Last submission 2014-02-26 13:56:53 UTC ( 4 năm trước )
Tên tập tin GetLink+1.7.exe
GetLink 1.7.exe
GetLinkF.exe
file-6067818_exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!