× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: d21ed168aed5e0ea6f1dd7eca102a1452a44a05815e2a8b535c6565f84405840
Tên tập tin: VirusShare_b8ab17776ba16a241ebac13a604676c5
Tỷ lệ phát hiện: 47 / 57
Ngày phân tích: 2019-03-12 14:45:16 UTC ( 2 tháng, 1 tuần trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware Trojan.HTML.Ramnit.A 20190312
AhnLab-V3 HTML/Ramnit 20190312
ALYac Trojan.HTML.Ramnit.A 20190312
Antiy-AVL Trojan[Dropper]/VBS.Ramnit.a 20190312
Arcabit Trojan.HTML.Ramnit.A 20190312
Avast JS:Dropper-AQ [Trj] 20190312
AVG JS:Dropper-AQ [Trj] 20190312
Avira (no cloud) VBS/Ramnit.abcd 20190312
Baidu HTML.Trojan.Ramnit.a 20190306
BitDefender Trojan.HTML.Ramnit.A 20190312
CAT-QuickHeal VBS.Dropper.A 20190312
ClamAV Legacy.Trojan.Agent-1388596 20190312
Comodo Virus.VBS.Ramnit.c@4xfd1h 20190312
Cyren VBS/Ramnit.B 20190312
DrWeb VBS.Rmnet.5 20190312
Emsisoft Trojan.HTML.Ramnit.A (B) 20190312
ESET-NOD32 Win32/Ramnit.A 20190312
F-Prot VBS/Ramnit.B 20190312
F-Secure Malware.VBS/Ramnit.abcd 20190312
Fortinet VBS/DropperAgent.BP!tr 20190312
GData Script.Virus.Ramnit.C 20190312
Ikarus Virus.Win32.Ramnit 20190312
Jiangmin Trojan/Script.Gen 20190312
K7AntiVirus Trojan ( 001bb56b1 ) 20190312
K7GW Exploit ( 04c554ce1 ) 20190312
Kaspersky Trojan-Dropper.VBS.Agent.bp 20190312
MAX malware (ai score=94) 20190312
McAfee W32/Ramnit.a!htm 20190312
McAfee-GW-Edition W32/Ramnit.a!htm 20190312
Microsoft Virus:VBS/Ramnit.gen!C 20190312
eScan Trojan.HTML.Ramnit.A 20190312
NANO-Antivirus Trojan.Script.Agent.bfcghy 20190312
Panda W32/Cosmu.A 20190312
Qihoo-360 virus.vbs.writebin.a 20190312
Rising Virus.Ramnit/VBS!1.AE79 (CLASSIC) 20190312
Sophos AV VBS/Inor-AA 20190312
Symantec W32.Ramnit!html 20190311
Tencent Html.Win32.Script.1501246 20190312
TotalDefense VBS/Ramnit!generic 20190312
TrendMicro HTML_RAMNIT.SM 20190312
TrendMicro-HouseCall HTML_RAMNIT.SM 20190312
VBA32 Trojan.HTML.Ramnit.A 20190312
ViRobot VBS.Dropper.B 20190312
Yandex VBS.Ramnit.T 20190310
Zillya Dropper.Inor.VBS.1 20190312
ZoneAlarm by Check Point Trojan-Dropper.VBS.Agent.bp 20190312
Zoner Trojan.HTML.44076 20190312
Acronis 20190222
AegisLab 20190312
Alibaba 20190306
Avast-Mobile 20190312
Babable 20180918
Bkav 20190312
CMC 20190312
CrowdStrike Falcon (ML) 20190212
Cybereason 20190109
eGambit 20190312
Endgame 20190215
Sophos ML 20181128
Kingsoft 20190312
Malwarebytes 20190312
Palo Alto Networks (Known Signatures) 20190312
SentinelOne (Static ML) 20190311
SUPERAntiSpyware 20190307
Symantec Mobile Insight 20190220
TACHYON 20190312
TheHacker 20190308
Trapmine 20190301
Trustlook 20190312
Webroot 20190312
File identification
MD5 b8ab17776ba16a241ebac13a604676c5
SHA1 41335cea9f49b019799bbe57125d6aea9c5d588b
SHA256 d21ed168aed5e0ea6f1dd7eca102a1452a44a05815e2a8b535c6565f84405840
ssdeep
3072:py0eqIwk0Jv0gL4id1yyfkMY+BES09JXAnyrZalI+YQ:py0Swk0Jv0gL4id13sMYod+X3oI+YQ

File size 135.7 KB ( 138984 bytes )
File type HTML
Magic literal
HTML document text

TrID Text - UTF-8 encoded (100.0%)
Tags
html

VirusTotal metadata
First submission 2019-03-12 14:45:16 UTC ( 2 tháng, 1 tuần trước )
Last submission 2019-03-12 14:45:16 UTC ( 2 tháng, 1 tuần trước )
Tên tập tin index.html
VirusShare_b8ab17776ba16a241ebac13a604676c5
ExifTool file metadata
MIMEType
text/html

FileTypeExtension
html

FileType
HTML

ContentType
text/html; charset=utf-8

Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!