× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: dce6686c25fd317d6609e70b492121db4dcca1ca0b94c65108b7260fae3fa799
Tên tập tin: 73
Tỷ lệ phát hiện: 34 / 57
Ngày phân tích: 2019-02-10 21:47:32 UTC ( 3 tháng, 1 tuần trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Ad-Aware Gen:Variant.Backdoor.Linux.Tsunami.1 20190210
AegisLab Trojan.Linux.Tsunami.4!c 20190210
ALYac Gen:Variant.Backdoor.Linux.Tsunami.1 20190210
Antiy-AVL Trojan[Backdoor]/Linux.Tsunami.gen 20190210
Arcabit Trojan.Backdoor.Linux.Tsunami.1 20190210
Avast ELF:Aidra-AC [Trj] 20190210
Avast-Mobile ELF:Tsunami-CR [Trj] 20190210
AVG ELF:Aidra-AC [Trj] 20190210
Avira (no cloud) LINUX/Tsunami.royjj 20190210
BitDefender Gen:Variant.Backdoor.Linux.Tsunami.1 20190210
CAT-QuickHeal Backdoor.Linux.Tsunami.A 20190210
DrWeb Linux.BackDoor.Tsunami.82 20190210
Emsisoft Gen:Variant.Backdoor.Linux.Tsunami.1 (B) 20190210
ESET-NOD32 a variant of Linux/Tsunami.NAL 20190210
F-Secure Malware.LINUX/Tsunami.royjj 20190210
Fortinet ELF/Tsunami.NDJ!tr 20190210
GData Gen:Variant.Backdoor.Linux.Tsunami.1 20190210
Ikarus Trojan.Linux.Tsunami 20190210
Jiangmin Backdoor/Linux.lu 20190210
Kaspersky Backdoor.Linux.Tsunami.gen 20190210
MAX malware (ai score=88) 20190210
McAfee Linux/Tsunami.a 20190210
McAfee-GW-Edition Linux/Tsunami.a 20190210
Microsoft DDoS:Linux/Kaiten 20190210
eScan Gen:Variant.Backdoor.Linux.Tsunami.1 20190210
NANO-Antivirus Trojan.ElfArm32.Tsunami.fmudis 20190210
Qihoo-360 virus.elf.tsunami.gen 20190210
Rising Backdoor.Tsunami!1.A1B2 (CLASSIC) 20190210
Sophos AV Linux/Tsunami-A 20190210
Symantec Linux.Kaiten 20190210
Tencent Backdoor.Linux.IRCShell.ba 20190210
TrendMicro ELF_KAITEN.SMK 20190210
TrendMicro-HouseCall ELF_KAITEN.SMK 20190210
ZoneAlarm by Check Point Backdoor.Linux.Tsunami.gen 20190210
Acronis 20190208
AhnLab-V3 20190210
Alibaba 20180921
Babable 20180918
Baidu 20190202
Bkav 20190201
ClamAV 20190210
CMC 20190210
Comodo 20190210
CrowdStrike Falcon (ML) 20181023
Cybereason 20190109
Cylance 20190210
Cyren 20190210
eGambit 20190210
Endgame 20181108
F-Prot 20190210
Sophos ML 20181128
K7AntiVirus 20190210
K7GW 20190210
Kingsoft 20190210
Malwarebytes 20190210
Palo Alto Networks (Known Signatures) 20190210
Panda 20190210
SentinelOne (Static ML) 20190203
SUPERAntiSpyware 20190206
Symantec Mobile Insight 20190207
TACHYON 20190210
TheHacker 20190203
TotalDefense 20190210
Trapmine 20190123
Trustlook 20190210
VBA32 20190208
ViRobot 20190210
Webroot 20190210
Yandex 20190210
Zillya 20190208
Zoner 20190210
The file being studied is an ELF! More specifically, it is a EXEC (Executable file) ELF for Unix systems running on ARM machines.
ELF Header
Class ELF32
Data 2's complement, little endian
Header version 1 (current)
OS ABI ARM
ABI version 0
Object file type EXEC (Executable file)
Required architecture ARM
Object file version 0x1
Program headers 6
Section headers 28
ELF sections
ELF Segments
Segment without sections
.interp
.interp
.hash
.dynsym
.dynstr
.rel.plt
.init
.plt
.text
.fini
.rodata
.eh_frame
.ctors
.dtors
.jcr
.dynamic
.got
.data
.bss
.dynamic
Segment without sections
Shared libraries
Imported symbols
Exported symbols
ExifTool file metadata
MIMEType
application/octet-stream

CPUByteOrder
Little endian

CPUArchitecture
32 bit

FileType
ELF executable

ObjectFileType
Executable file

CPUType
Unknown (40)

File identification
MD5 6293d06f870ac21f01d6c77acd25db4e
SHA1 0c09cc5d6b94c466edd94bcf9d1b208deebf99b1
SHA256 dce6686c25fd317d6609e70b492121db4dcca1ca0b94c65108b7260fae3fa799
ssdeep
384:Iz2LH8NWAtLoxUAWiuBnnTUbzp3BPJ89oUrZbne2A0H0RN:W2D8sqMxlNtQDNbnecH0RN

File size 23.6 KB ( 24170 bytes )
File type ELF
Magic literal
ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not stripped

TrID ELF Executable and Linkable format (generic) (100.0%)
Tags
elf

VirusTotal metadata
First submission 2019-02-10 08:19:13 UTC ( 3 tháng, 1 tuần trước )
Last submission 2019-02-10 21:47:32 UTC ( 3 tháng, 1 tuần trước )
Tên tập tin 73
auditd
84
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!