× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: f09515326e3c79afcd87a08ce3f796e90769eb50e6a9f4240948644a9e85ed30
Tên tập tin: Agency Gun Pack DLC.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 44
Ngày phân tích: 2012-11-19 08:42:28 UTC ( 5 năm, 7 tháng trước ) Xem mới nhất
Chương trình Kết quả Cập nhật
Yandex 20121116
AhnLab-V3 20121115
AntiVir 20121116
Antiy-AVL 20121116
Avast 20121116
AVG 20121115
BitDefender 20121116
ByteHero 20121116
CAT-QuickHeal 20121116
ClamAV 20121115
Commtouch 20121116
Comodo 20121116
DrWeb 20121116
Emsisoft 20121116
eSafe 20121115
ESET-NOD32 20121116
F-Prot 20121116
F-Secure 20121116
Fortinet 20121116
GData 20121116
Ikarus 20121116
Jiangmin 20121116
K7AntiVirus 20121115
Kaspersky 20121116
Kingsoft 20121112
McAfee 20121116
McAfee-GW-Edition 20121116
Microsoft 20121116
eScan 20121116
Norman 20121116
nProtect 20121116
Panda 20121116
PCTools 20121116
Rising 20121116
Sophos AV 20121116
SUPERAntiSpyware 20121116
Symantec 20121116
TheHacker 20121113
TotalDefense 20121115
TrendMicro 20121116
TrendMicro-HouseCall 20121116
VBA32 20121115
VIPRE 20121116
ViRobot 20121116
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright

Original name Agency Gun Pack DLC.exe
Internal name Agency Gun Pack DLC.exe
File version 1.0.0.0
Description Agency Gun Pack DLC
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2012-11-19 08:38:54
Entry Point 0x0002103E
Number of sections 4
PE sections
PE imports
_CorExeMain
Number of PE resources by type
RT_ICON 1
RT_MANIFEST 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 4
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

InitializedDataSize
19456

ImageVersion
0.0

FileVersionNumber
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Neutral

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

LinkerVersion
8.0

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

FileVersion
1.0.0.0

TimeStamp
2012:11:19 09:38:54+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Agency Gun Pack DLC.exe

FileAccessDate
2014:03:25 11:00:39+01:00

ProductVersion
1.0.0.0

FileDescription
Agency Gun Pack DLC

OSVersion
4.0

FileCreateDate
2014:03:25 11:00:39+01:00

OriginalFilename
Agency Gun Pack DLC.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CodeSize
127488

FileSubtype
0

ProductVersionNumber
1.0.0.0

EntryPoint
0x2103e

ObjectFileType
Executable application

AssemblyVersion
1.0.0.0

File identification
MD5 9281a3eb276bd3a83cdc9c57bd0e4ae9
SHA1 dc58aff2fb83f496db81a1ffe4ba0205dff87f88
SHA256 f09515326e3c79afcd87a08ce3f796e90769eb50e6a9f4240948644a9e85ed30
ssdeep
3072:um3tbfxumoYMxCDkktC2Y/C2Y/C2YTROJy2SJ:um3tbfxu30Dkkw2Yq2Yq2YT

authentihash ea0d5015660724a4e4b653b91e86adec1d1b3b55dba572fecd012e3cc3d9c117
imphash f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
File size 144.5 KB ( 147968 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly

TrID Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (55.8%)
Win64 Executable (generic) (21.0%)
Windows Screen Saver (9.9%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (5.0%)
Win32 Executable (generic) (3.4%)
Tags
peexe assembly

VirusTotal metadata
First submission 2012-11-19 08:42:28 UTC ( 5 năm, 7 tháng trước )
Last submission 2012-11-19 08:42:28 UTC ( 5 năm, 7 tháng trước )
Tên tập tin Agency Gun Pack DLC.exe
Advanced heuristic and reputation engines
Symantec reputation Suspicious.Insight
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!