× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
SHA256: f93bcb44298474a204d438a9a4bae6e48cd01257372c89687178db5018b42f92
Tên tập tin: youtubetomp3hq.exe
Tỷ lệ phát hiện: 0 / 46
Ngày phân tích: 2013-08-30 02:16:17 UTC ( 5 năm, 7 tháng trước )
Chương trình Kết quả Cập nhật
Yandex 20130829
AhnLab-V3 20130829
AntiVir 20130829
Antiy-AVL 20130829
Avast 20130830
AVG 20130829
BitDefender 20130830
ByteHero 20130819
CAT-QuickHeal 20130829
ClamAV 20130829
Commtouch 20130830
Comodo 20130829
DrWeb 20130830
Emsisoft 20130830
ESET-NOD32 20130829
F-Prot 20130830
F-Secure 20130830
Fortinet 20130830
GData 20130830
Ikarus 20130830
Jiangmin 20130829
K7AntiVirus 20130829
K7GW 20130829
Kaspersky 20130829
Kingsoft 20130829
Malwarebytes 20130830
McAfee 20130830
McAfee-GW-Edition 20130829
Microsoft 20130830
eScan 20130830
NANO-Antivirus 20130830
Norman 20130829
nProtect 20130830
Panda 20130829
PCTools 20130829
Rising 20130829
Sophos AV 20130830
SUPERAntiSpyware 20130830
Symantec 20130830
TheHacker 20130829
TotalDefense 20130829
TrendMicro 20130830
TrendMicro-HouseCall 20130830
VBA32 20130829
VIPRE 20130830
ViRobot 20130829
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
Authenticode signature block and FileVersionInfo properties
Publisher Xi?an Zhihengyinwu Co.
Product YouTube to MP3 High Quality Downloader
Version 4.00
Original name Downloader.exe
Internal name Downloader
File version 4.00
Description YouTube to MP3 High Quality Downloader
Signature verification Signed file, verified signature
Signing date 2:23 AM 8/30/2013
Signers
[+] Xi?an Zhihengyinwu Co.
Status Valid
Issuer None
Valid from 1:00 AM 10/1/2012
Valid to 12:59 AM 10/2/2014
Valid usage Code Signing, 1.3.6.1.4.1.311.2.1.22
Algorithm SHA1
Thumbprint 7D790A8C660E3584C018478755C1D2934BDB833C
Serial number 7A 32 A2 B6 AA E4 68 F0 4D DA 0C 77 7E 49 7B D2
[+] Thawte Code Signing CA - G2
Status Valid
Issuer None
Valid from 1:00 AM 2/8/2010
Valid to 12:59 AM 2/8/2020
Valid usage Client Auth, Code Signing
Algorithm SHA1
Thumbprint 808D62642B7D1C4A9A83FD667F7A2A9D243FB1C7
Serial number 47 97 4D 78 73 A5 BC AB 0D 2F B3 70 19 2F CE 5E
[+] thawte
Status Valid
Issuer None
Valid from 1:00 AM 11/17/2006
Valid to 12:59 AM 7/17/2036
Valid usage Server Auth, Client Auth, Email Protection, Code Signing
Algorithm SHA1
Thumbprint 91C6D6EE3E8AC86384E548C299295C756C817B81
Serial number 34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D
Counter signers
[+] Symantec Time Stamping Services Signer - G4
Status Valid
Issuer None
Valid from 1:00 AM 10/18/2012
Valid to 12:59 AM 12/30/2020
Valid usage Timestamp Signing
Algorithm SHA1
Thumbrint 65439929B67973EB192D6FF243E6767ADF0834E4
Serial number 0E CF F4 38 C8 FE BF 35 6E 04 D8 6A 98 1B 1A 50
[+] Symantec Time Stamping Services CA - G2
Status Valid
Issuer None
Valid from 1:00 AM 12/21/2012
Valid to 12:59 AM 12/31/2020
Valid usage Timestamp Signing
Algorithm SHA1
Thumbrint 6C07453FFDDA08B83707C09B82FB3D15F35336B1
Serial number 7E 93 EB FB 7C C6 4E 59 EA 4B 9A 77 D4 06 FC 3B
[+] Thawte Timestamping CA
Status Valid
Issuer None
Valid from 1:00 AM 1/1/1997
Valid to 12:59 AM 1/1/2021
Valid usage Timestamp Signing
Algorithm MD5
Thumbrint BE36A4562FB2EE05DBB3D32323ADF445084ED656
Serial number 00
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2013-08-30 01:19:06
Entry Point 0x000057D0
Number of sections 3
PE sections
PE imports
_adj_fdivr_m64
Ord(546)
Ord(518)
__vbaGenerateBoundsError
__vbaStrFixstr
__vbaInputFile
Ord(713)
EVENT_SINK_Invoke
_adj_fprem
__vbaR4Var
__vbaAryMove
__vbaObjVar
Ord(580)
__vbaVarAnd
Ord(616)
__vbaForEachCollObj
__vbaRecDestruct
__vbaCyVar
_adj_fdiv_r
_allmul
__vbaUI1I2
__vbaRecAnsiToUni
Ord(320)
__vbaChkstk
__vbaObjSetAddref
__vbaFixstrConstruct
_adj_fdiv_m64
__vbaHresultCheckObj
__vbaI2Var
__vbaR8Str
_CIlog
__vbaVarMul
__vbaRecAssign
Ord(595)
__vbaVarLateMemCallLd
_adj_fptan
__vbaFileClose
Ord(581)
__vbaI4Var
__vbaLateIdCall
__vbaFPInt
__vbaRecUniToAnsi
Ord(608)
__vbaFreeStr
Ord(670)
__vbaLateIdCallLd
Ord(631)
__vbaStrI2
__vbaStrR8
Ord(588)
__vbaFPFix
Ord(709)
__vbaFreeStrList
__vbaI2I4
_adj_fdiv_m16i
EVENT_SINK_QueryInterface
Ord(516)
__vbaR8Cy
Ord(531)
Ord(607)
__vbaLenBstr
Ord(525)
Ord(617)
__vbaNextEachCollObj
Ord(681)
__vbaStrToUnicode
__vbaInStr
_adj_fdiv_m32i
Ord(717)
Ord(600)
__vbaExceptHandler
__vbaSetSystemError
DllFunctionCall
Zombie_GetTypeInfoCount
__vbaUbound
__vbaVarTstLt
__vbaDerefAry1
__vbaFreeVar
__vbaBoolVarNull
__vbaStrI4
__vbaFileOpen
Ord(571)
__vbaI2Str
Ord(321)
_CIsin
__vbaStrR4
__vbaNew
__vbaLsetFixstr
__vbaVarTstEq
Ord(610)
__vbaVarDiv
Ord(711)
__vbaOnError
_adj_fdivr_m32i
Ord(579)
__vbaInStrVar
__vbaStrCat
__vbaVarDup
_adj_fdiv_m32
__vbaPrintFile
EVENT_SINK_Release
__vbaStrCmp
__vbaAryCopy
__vbaBoolVar
__vbaVarLateMemSt
__vbaStrVarCopy
__vbaFreeObjList
Ord(650)
EVENT_SINK_GetIDsOfNames
Ord(319)
Ord(666)
__vbaVar2Vec
__vbaVarForNext
__vbaFreeVarList
__vbaStrVarMove
Ord(618)
__vbaExitProc
Ord(542)
__vbaRaiseEvent
__vbaVarOr
__vbaVarTstNe
__vbaCastObj
__vbaLateMemCallLd
__vbaAryConstruct2
Ord(520)
__vbaLineInputVar
__vbaFreeObj
_adj_fdivr_m32
__vbaStrVarVal
__vbaVarSub
__vbaUnkVar
Ord(532)
_CIcos
Zombie_GetTypeInfo
Ord(543)
Ord(528)
__vbaStrErrVarCopy
__vbaVarCmpNe
__vbaVarMove
Ord(646)
__vbaErrorOverflow
__vbaNew2
__vbaLateIdSt
__vbaVarCmpEq
__vbaAryDestruct
__vbaStrMove
_adj_fprem1
Ord(619)
Ord(537)
__vbaWriteFile
Ord(712)
__vbaLenVar
__vbaEnd
__vbaPutOwner3
Ord(685)
__vbaLateMemSt
__vbaVarLateMemCallLdRf
_adj_fpatan
EVENT_SINK_AddRef
Ord(547)
__vbaVarForInit
__vbaObjIs
__vbaVarVargNofree
__vbaStrCopy
Ord(632)
Ord(645)
__vbaFPException
__vbaAryVar
_adj_fdivr_m16i
__vbaVarAdd
Ord(100)
__vbaRecDestructAnsi
Ord(544)
__vbaCastObjVar
Ord(519)
Ord(561)
Ord(526)
_CIsqrt
__vbaVarCopy
Ord(612)
_CIatan
__vbaI2Abs
__vbaLateMemCall
_CItan
Ord(529)
__vbaObjSet
__vbaI2ErrVar
Ord(644)
__vbaVarCat
_CIexp
__vbaStrToAnsi
__vbaFpR4
__vbaFpR8
__vbaFpI4
Ord(598)
__vbaFpI2
Ord(545)
Number of PE resources by type
RT_ICON 10
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
NEUTRAL 11
CHINESE SIMPLIFIED 1
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
4.0

InitializedDataSize
143360

ImageVersion
4.0

ProductName
YouTube to MP3 High Quality Downloader

FileVersionNumber
4.0.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
Chinese (Simplified)

FileFlagsMask
0x0000

CharacterSet
Unicode

LinkerVersion
6.0

FileOS
Win32

MIMEType
application/octet-stream

FileVersion
4.0

TimeStamp
2013:08:30 02:19:06+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
Downloader

ProductVersion
4.0

FileDescription
YouTube to MP3 High Quality Downloader

OSVersion
4.0

OriginalFilename
Downloader.exe

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CompanyName
www.YouTubetoMP3HQ.com

CodeSize
4411392

FileSubtype
0

ProductVersionNumber
4.0.0.0

EntryPoint
0x57d0

ObjectFileType
Executable application

File identification
MD5 17e00e53c9935d24c7eddd185d50594a
SHA1 c151054194b20119c578fbd79945cf7e9103eb87
SHA256 f93bcb44298474a204d438a9a4bae6e48cd01257372c89687178db5018b42f92
ssdeep
24576:Js3ukTiKsC+lKi4UheGoeGg2nekToY5qmOmLlKi:Js3UKs9P2lqSX

File size 4.3 MB ( 4545176 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Executable Microsoft Visual Basic 6 (69.4%)
Win64 Executable (generic) (23.3%)
Win32 Executable (generic) (3.8%)
Generic Win/DOS Executable (1.6%)
DOS Executable Generic (1.6%)
Tags
peexe signed

VirusTotal metadata
First submission 2013-08-30 02:16:17 UTC ( 5 năm, 7 tháng trước )
Last submission 2013-08-30 02:16:17 UTC ( 5 năm, 7 tháng trước )
Tên tập tin youtubetomp3hq.exe
Downloader.exe
Downloader
Chưa có ý kiến nào. Chưa có thành viên nào trong Cộng đồng VirusTotal bình luận về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Đưa ra ý kiến của bạn...

?
Gửi ý kiến

Bạn chưa đăng nhập.Chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể viết ý kiến, hãy đăng nhập và bắt đầu!

Chưa có đánh giá. Chưa có thành viên nào đánh giá về đối tượng này, hãy trở thành người đầu tiên đánh giá nó!