× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường
VirusTotal là dịch vụ miễn phí, giúp phân tích tập tin và URL nghi ngờ và tạo điều kiện cho việc nhanh chóng phát hiện virus, sâu máy tính, trojan và tất cả các loại phần mềm độc hại khác.
Chưa chọn tập tin Chọn tập tin
Kích thước tập tin tối đa: 128MB
Bằng việc chọn nút 'Quét!', bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và cho phép VirusTotal
chia sẻ tập tin này với cộng đồng bảo mật. Xem qua Chính sách riêng tư để biết thêm chi tiết.
Nhập URL